Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PeruskoulutusMove!-liikuntatiedonkeruu
Ammatillinen koulutus

Aloittaneiden ja , tutkinnon osan tai osia suorittaneiden sekä valmistuneiden opiskelijoiden opiskelijapalaute

Työelämäpalaute: työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely

Koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden itsearviointi

Korkeakoulutus

Valmistuneiden opiskelijoiden opiskelijapalaute (Kandipalaute, AVOP)

Valmistuneiden opiskelijoiden uraseuranta

Henkilöstön rekrykysely

...