Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Haapamäki ja Kettunen esittelevät (liite 1)

2. Viranomaistietovirtojen kehittäminen korkeakoulujen arjen näkökulmasta

...