Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Iskuryhmän ehdotusta palveluiksi työstetään työsttiin Synergiaryhmän työpajoissa syyskuussa 2015, marraskuussa 2015, helmikuussa 2016 sekä , toukokuussa 2016 ja syyskuussa 2016. Valmiiksi saadut palvelumääritykset viedään Synergiaryhmän niin päättäessä KOOTuki-ryhmän käsiteltäväksi kesäkuun 2016 kokouksessavuoden 2017 aikana.