Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Ajankohtaiset asiat: kerätään kokouksen aluksi ajankohtaiset asiat, joista pitäisi keskustella
  2. Tilannekatsaus: organisaatioiden datapolitiikat/aineistohallinta
  3. Tietosuoja-asetus:
    - kartoitukset henkilötietoja sisältävistä aineistoista & rekistereistä
  4. Terveiset UNIFIn avoimet tieteen ja datan työryhmästä (Eeva)
  5. Terveiset Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto (TTV)-ohjausryhmästä (Seliina)


Linkkejä:

Oli kysymys tutkimus- ja aineistonhallintasuunnitelman säilytysajasta:

...