Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Näillä sivuilla esitetään yleiset ohjeet EXAM-sähköisen tenttipalvelun käytöstä.

EXAM on sähköinen tenttijärjestelmä, jonka kautta opiskelija suorittaa sähköisen tentin korkeakoulun määrittelemässä tenttitilassa valitsemanaan ajankohtana, jos opettaja on julkaissut tentin opiskelijoiden varattavaksi. Tenttitilassa on kameravalvonta. 

Panel
borderColorgrey
borderWidth1

(warning) Korkeakouluissa voi olla omia ohjeita, joita on syytä ensisijaisesti noudattaa.


Note
titleSelainsuositus

Suositellut/testatut selaimet: Firefox, Chrome, Safari

Ei tuettu selain: Internet Explorer


Tenttiprosessin eteneminen

 1. Opettaja luo tentin EXAM-järjestelmään ja julkaisee sen opiskelijoiden varattavaksi määritellylle ajanjaksolle.
 2. Opiskelija ilmoittautuu EXAM-tenttiin.
 3. Opiskelija varaa EXAM-tenttijärjestelmästä tenttiajan ja -paikan.
 4. Varauksesta tulee opiskelijalle sähköpostikuittaus.
 5. Opiskelija käytsuorittamassa tentin ja palauttaa sen.
 6. Opettaja saa henkilökohtaisesta tentistä viestin, että tentti on arvioitavissa. Yleisistä tenteistä tulee viikkokooste.
 7. Opettaja arvioi tentin tenttijärjestelmässä ja lukitsee arvioinnin.
 8. Opiskelija saa mahdollisen palautteen ja arvosanan sähköpostilla.
 9. Jos EXAM on yhdistetty korkeakoulun opintotietojärjestelmään, arvosana siirtyy sinne. Muussa tapauksessa opettaja toimittaa arvosanan eteenpäin korkeakoulun käytänteiden mukaisesti.

Sisältö

Page Tree
expandCollapseAlltrue
rootEXAM ohjeet
searchBoxtrue

Viimeksi päivitetyt sivut

Recently Updated
typespage
hideHeadingtrue
labelsexam-ohje