Blog

Julkaistu: https://e-exam.fi/2018/12/10/syyspaivilla-pohdittiin-yhdessa-oppimisanalytiikkaa-yhteiskayttoisyytta-ja-hyvia-kaytantoja/

Kehittäjäryhmä pääsi tutustumaan marraskuun auringossa uutuuttaan hohtaviin Aallon tiloihin.

Marraskuulla on maine Suomen harmaimpana ja ankeimpana kuukautena, mutta EXAMin lähipäivillä ei ollut moisesta tietoakaan. Lähipäiviä vietettiin 20.–21. marraskuuta aurinkoisessa säässä Espoossa. Valoisalta vaikutti myös EXAMin nykyinen tilanne ja tulevaisuus, sillä käyttäjämäärät ovat kasvaneet, tiloja laajennetaan useassa korkeakoulussa ja yhteiskäyttöisyys kiinnostaa laajasti. 

Kahden päivän aikana konkarit ja tuoreemmat tulijat jakoivat kokemuksiaan ja ideoitaan EXAMiin liittyen. Yhteinen keskustelu on tärkeää, jotta jo käytössä olevia ohjeita ja käytänteitä voidaan kehittää edelleen. Esimerkiksi koevalvonnan järjestämisen parhaiden vinkkien ja hyväksi koettujen käytäntöjen jakaminen oli varmasti hyödyllistä kaikille. Yhteiskäytön kehittäminen lisää tarvetta yhä yhtenäisemmille ohjeille tulevaisuudessa. Tähän päätettiinkin panostaa jatkossa. 

Yhteiskäyttöisyys oli vahvasti läsnä keskusteluissa molempina päivinä, ja se on jo herättänyt kuhinaa ja kiinnostusta ympäri Suomen. Käytännössä yhteiskäyttöisyys mahdollistaa tenttivierailun sekä yhteistenttimisen. Tenttivierailu (eli siirtotentti) tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa korkeakoulunsa tentin toisen EXAM-korkeakoulun tenttitilassa ja -koneella. Yhteistentti taas puolestaan on tentti, johon osallistuu tentaattoreita tai opiskelijoita useammasta EXAM-korkeakoulusta. Molempia yhteiskäyttöisiä tenttityyppejä pilotoidaan parhaillaan täyttä häkää.

Opetusalojen osalta luonnontieteellisten aineiden sekä kielten opetuksen ja tenttimisen tukeminen (digitalisointi) saivat myös hyvää keskustelua aikaan. Matemaattisilla, luonnontieteellisillä sekä myös muilla oppiaineilla on tenttien suhteen tarpeita eri ohjelmistoille ja piirtämiselle. EXAM pyrkii tukemaan matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden tenttimistä kuuntelemalla erityisesti niin käyttäjien eli oppiaineiden opettajien ja opiskelijoiden kuin myös työelämän tarpeita tarkalla korvalla. Näiden toiveiden huomioon ottaminen on tärkeää, jotta se palvella käyttäjiä parhaimmalla tavalla, mutta kokonaisuus vaatii tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen opetuksen kehittämisen sekä työasemahallinnon kanssa. 

Lähipäivillä saimme myös katsauksen tällä hetkellä trendikkääseen oppimisanalytiikkaan, joka tarjoaa mielenkiintoisia kulmia EXAMin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Esitykseen kuuluneen pienen kyselyn perusteella useilla korkeakouluilla on ilmennyt tarvetta tutkia tenttidataa, yhdistää sitä muuhun korkeakoulun dataan hyödyntämään laajasti kaikkia EXAMin käyttäjäryhmiä johto- ja hallintotasolta opiskelijoihin. 

Vuodenvaihteen läheneminen siirsi luonnollisesti katsetta jo ensi vuoden puolelle. Arvioinnin kehittäminen näkyy jatkossakin myös korkeakoulutuksen kehittämishankkeissa ja ensi vuonna EXAMia kehitetäänkin esityisesti osana DigiCampus-hankkeen Arvioinnin kehittäminen -osahanketta, jonka toteuttamisesta EXAM-konsortio on vastuussa. 

Kaiken kaikkiaan lähipäivien perusteella sähköisen tenttimisen tulevaisuus vaikuttaa kehittyvän vuonna 2019 entistäkin sujuvammaksi ja joustavammaksi. Kuten erään korkeakoulun edustaja totesi, EXAM-innostus ei ole hiipumassa vaan pikemminkin kasvaa entisestään!


Karoliina Sipovaara
Koordinaattoriharjoittelija, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

EXAMin kevätpäiviä vietettiin parhaimmillaan yli 40 hengen voimin Tampereen yliopistolla 30.–31.5.2018. Keskustelu kävi vilkkaana kumpanakin päivänä, kun sekä uudet tuttavuudet että jo pidemmän aikaan EXAMin parissa työskennelleet korkeakoulujen edustajat vaihtoivat ajatuksia palvelun kehityksestä ja ideoivat tulevaa.

Yhdessä EXAMin kehittäjät pääsivät jakamaan niin kokemuksen myötä kertyneitä hyviä käytäntöjä kuin matkan varrella kohdattuja ongelmatilanteita. Osalla korkeakouluista on pitkä historia sähköisten tenttien parista, kun taas toiset ottavat EXAMin myötä käyttöön ensimmäiset sähköiset tentit. Näin ollen myös toimintatavat korkeakoulujen välillä ovat erilaisia ja EXAM-kehittäjäryhmän keskusteluissa korostuikin tiedon jakamisen tärkeys niin ideoiden, hyvien vinkkien ja ohjeiden kuin haasteiden suhteen. Keskiviikon tapaamisessa keskusteltiinkin paljon siitä, miten sähköiseen tenttimiseen liittyvät tukitoiminnot on eri korkeakouluissa on järjestetty ja pohdittiin, miten käytännön haasteisiin voitaisiin parhaiten vastata. EXAMin käyttäjämäärien kasvaessa jatkuvasti ja sujuvan kehitystyön kannalta onkin tärkeää, että ohjeistuksiin ja viestintään panostetaan myös jatkossa sekä korkeakoulujen sisällä että niiden välillä.

Sähköinen arviointi ja EXAM puhututtavat nyt laajasti. EXAMista on saatu käyttäjiltä paljon positiivista palautetta, mutta myös kehitysehdotuksia, jotka pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin tulevaisuuden kehityksessä. Kevätpäivillä tärkeä keskustelunaihe olikin, miten sähköinen tenttiminen mahdollistettaisiin mahdollisimman monelle joustavasti, sujuvasti, esteettömästi ja luotettavasti. Osaamisen osoittaminen sähköisten järjestelmien avulla on keskeinen teema myös monissa korkeakoulutuksen kehittämishankkeissa. EXAM-konsortio on vastuussa osana DigiCampus-hanketta toteutettavasta valtakunnallisesta sähköisen tenttimisen palveluportfoliosta. 

Erityisesti minulle uutena EXAMilaisena kevätpäivät antoivat ja opettivat paljon. Samalla löysin itseni osallistumasta keskusteluun kaksoisroolissa – yhtäältä EXAM-projektin koordinaattorina, toisaalta juuri valmistuneena maisterina, joka on suorittanut käytännössä kaikki opintojen aikaiset tenttinsä sähköisesti (ja unohtanut kynän sen kerran, kun joutui paperitenttiin). Erityisesti opiskelijan näkökulmasta on ilo huomata, että EXAMin kehityksessä todella mennään käyttäjä edellä. Esimerkiksi omalla koneella suoritettavat tentit ja mahdollisuus suorittaa oman korkeakoulun tentti toisessa EXAM-korkeakoulussa ovat toteutuessaan juuri niitä ratkaisuja, jotka helpottavat ja sujuvoittavat opiskelijan arkea. 

Kevätpäivien jälkeen työ jatkuu  ja syksyn tavoitteet ovat jo kirkkaana mielessä, tästä on hyvä lähteä eteenpäin!

 

Lara Anastasiou
Junior Coordinator, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Lue myös CSC:n verkkolehdessä julkaistu juttu EXAMista: https://www.csc.fi/fi/web/atcsc/-/tenttimisen-tulevaisuutta-tehdaan-tanaanTervetuloa tutustumaan sähköiseen tenttipalvelu EXAMiin! Uusille nettisivuille on koottu perustietoa EXAMista ja palvelun käytöstä sekä lisätietoa siitä, miten organisaatio voi päästä mukaan EXAMin käyttäjäksi. Tiedotteet-osion alle päivitämme säännöllisesti ajankohtaisia kuulumisia EXAMin kehitystyön parista. 

EXAM on moderni ja helposti laajennettava ratkaisu korvaamaan perinteiset paperitentit ja nykyiset akvaariotenttijärjestelmät. Se tukee vuorovaikutteisesti opiskelua ja samalla vähentää opettajien ja opintohallinnon valmistelutyön määrää. EXAM helpottaa ja nopeuttaa opettajien työtä ja mahdollistaa opiskeljoille entistä joustavammat opintomahdollisuudet. Nettisivuilta löydät sekä opettajien että opiskelijoiden kokemuksia EXAMin käytöstä.  

EXAM-järjestelmä on lähtöisin kymmenen suomalaisen korkeakoulun halusta tuottaa kokonaan uusi, digitalisoituvan opiskeluympäristön vaatimusten mukainen ja sen mahdollisuuksia hyödyntävä tenttijärjestelmä. Yhteistyö aloitettiin vuonna 2014 CSC:n ja Arcusys Oy:n (nyk. Valamis) tuella. Laajalla kehittämisyhteistyöllä tavoiteltiin yleisempiä hyötyjä, kuten tutkimuspohjaista hyvien käytäntöjen tunnistamista ja tukemista, toimintaprosessien harmonisointia, vakioituja tiedonsiirtomenettelyjä sekä yhteentoimivuutta opintohallinnon perusjärjestelmien kanssa.

EXAMia on kehitetty tehokkaasti ja versiohistoriaa on kertynyt jo versioon 4.0 asti. Versioiden myötä yksinkertainen esseetentti on saanut seurakseen uusia kysymystyyppejä, kypsyysnäyteprosessin tuen, arvioinnin työkaluja ja nyt viimeisimpänä tuen tenttien kysymyskohtaiselle arvioinnille. Tällä hetkellä kehitetään EXAMin yhteiskäyttöisyyttä, joka ensivaiheessa mahdollistaa tenttitilojen yhteiskäytön korkeakoulujen välillä. EXAM on myös osa vuonna 2018 aloittanutta DigiCampus-kehittämishanketta, jonka yhtenä tavoitteena on edistää opiskelun etenemisen joustavuutta EXAMia kehittämällä.

EXAM-tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio, johon kuuluu tällä hetkellä 27 korkeakoulua. Käy katsomassa kaikki mukana olevat organisaatiot yhteystiedot-sivulta ja ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja konsortiosta ja liittymisestä löydät täältä