EXAM - modernia sähköistä tenttimistä

EXAM on järjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisen ja joustavan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin. EXAMilla opettaja voi toteuttaa ja arvioida erilaisia tenttejä ja osaamisen näyttöjä. Opiskelijat saavat joustavan mahdollisuuden valita tenttimisen ajan ja paikan.

EXAM on kustannustehokas ja ekologinen vaihtoehto perinteisille tenteille ja vakiinnuttanut paikkansa korkeakouluissa.

EXAMia kehitetään verkostossa, jossa Suomen korkeakoulut toimivat yhteistyössä. Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa 28 korkeakoulusta koostuva EXAM-konsortio.

Tämä wikisivusto on suunnattu EXAM-konsortion jäsenille.
Lisätietoa EXAMista löydät verkkosivuiltamme e-exam.fi

Information about EXAM in English.


Korkeakoulujen yhteistyötä vuodesta 2014

EXAM-järjestelmä lähti vuonna 2014 kymmenen suomalaisen korkeakoulun halusta yhdessä määritellä ja tuottaa kokonaan uusi, digitalisoituvan opiskeluympäristön vaatimusten mukainen ja sen mahdollisuuksia hyödyntävä tenttijärjestelmä. Yhteistyö aloitettiin vuonna 2014 CSC:n ja Arcusys Oy:n (nyk. Siili Solutions) tuella. Laajalla kehittämisyhteistyöllä tavoiteltiin yleisempiä hyötyjä, kuten tutkimuspohjaista hyvien käytäntöjen tunnistamista ja tukemista, toimintaprosessien harmonisointia, vakioituja tiedonsiirtomenettelyjä sekä yhteentoimivuutta opintohallinnon perusjärjestelmien kanssa.

Kuinka mukaan?

Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. Konsortioon kuuluu tällä hetkellä 28 korkeakoulua. Konsortioon otetaan mielellään uusia jäseniä. Konsortioon liittyminen tapahtuu hyväksymällä konsortiosopimuksen ehdot ja maksamalla liittymismaksu. Konsortion vuosimaksu muodostuu kiinteästä perusosasta ja vuosittain päätettävästä täydennysosasta. Liittymis- ja vuosimaksut käytetään tenttijärjestelmän edelleen kehittämisen resursointiin.


Opiskelijat tekevät EXAM-tenttejä tietokoneilla tenttitilassa.

YHTEYSTIEDOT

EXAM-konsortion puheenjohtaja:

Rika Nakamura, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+358 50 524 0725
etunimi.sukunimi () jamk.fi


Projektipäällikkö

Henna Toivola, CSC
+358 50 428 4034
etunimi.sukunimi () csc.fi

Tekninen asiantuntija

Lauri Pohjanen, CSC
+358 50 336 9342
etunimi.sukunimi () csc.fi

Muut yhteystiedot

AJANKOHTAISTA

  • No labels