Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EXAM - sähköinen tenttijärjestelmä

EXAM on moderni ja helposti laajennettava ratkaisu korvaamaan perinteiset paperitentit ja nykyiset akvaariotenttijärjestelmät. Se tukee entistä vuorovaikutteisempaa opiskelua ja samalla vähentää opettajien ja opintohallinnon valmistelutyön määrää. Järjestelmä tukee koko tenttiprosessia ja tiedottaa käyttäjiä prosessin vaiheista.

EXAMin logo. Modernia sähköistä tenttimistä

Nykyisin käytössä olevat akvaariotenttijärjestelmät ovat monin tavoin parantaneet opintojen joustavuutta ja suoritusedellytyksiä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttijärjestelmät ovat kuitenkin  tekniseltä toteutukseltaan vanhentuneita. Siksi kymmenen suomalaista korkeakoulua päätti yhdessä määritellä ja tuottaa vuoden 2014 aikana CSC:n ja Arcusys Oy:n tuella kokonaan uuden, digitalisoituvan opiskeluympäristön vaatimusten mukaisen ja sen mahdollisuuksia hyödyntävän EXAM-tenttijärjestelmän. Laajalla kehittämisyhteistyöllä tavoiteltiin yleisempiä hyötyjä, kuten tutkimuspohjaista hyvien käytäntöjen tunnistamista ja tukemista, toimintaprosessien harmonisointia, vakioituja tiedonsiirtomenettelyjä sekä yhteentoimivuutta opintohallinnon perusjärjestelmien kanssa.

Kuinka mukaan?


Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. Konsortioon kuuluu tällä hetkellä 27 korkeakoulua. Konsortioon otetaan mielellään uusia jäseniä. Konsortioon liittyminen tapahtuu hyväksymällä konsortiosopimuksen ehdot ja maksamalla liittymismaksu. Konsortion vuosimaksu muodostuu kiinteästä perusosasta ja vuosittain päätettävästä täydennysosasta. Liittymis- ja vuosimaksut käytetään tenttijärjestelmän edelleen kehittämisen resursointiin.

YHTEYSTIEDOT

EXAM-konsortion puheenjohtaja:

Sanna Sintonen, Tampereen ammattikorkeakoulu

+358 50 409 8471
etunimi.sukunimi () tuni.fi

Projektipäällikkö ja käyttöpalvelu:

Marjut Anderson, CSC
+358 40 742 4076
etunimi.sukunimi () csc.fi

Muut yhteystiedot


AJANKOHTAISTA