Liittymismaksu on 15 000 euroa ja se on kertaluonteinen.

EXAM-konsortion johtoryhmän 26.5.2023 tekemällä päätöksellä jäsenmaksu tulee nousemaan vuonna 2024. Konsortion vuosittainen jäsenmaksu muodostuu kiinteästä 8000 euron maksusta ja opiskelijamäärään perustuvasta osasta (1,40 € x FTE). Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tuoteomistajaryhmässä toimivien korkeakoulujen vuosimaksuista (4-5 korkeakoulua) hyvitetään vuosimaksun kiinteä osuus. Osuuden kustantavat muut konsortiojäsenet. Korkeakoulujen äänimäärään ei vaikuta TO-ryhmän jäsenyydestä saatu hyvitys, vaan äänimäärä lasketaan kiinteä osa huomioiden (FTE-lukuun perustuva osuus + kiinteä osa).

CSC:n laskutuksessa summaan lisätään 3% (perustuen korkeakoulujen osakassopimuksiin, jotka tulivat voimaan 2017) sekä alv.


Lisätietoja:

Rika Nakamura, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi (at) jamk.fi)
Henna Toivola, CSC (etunimi.sukunimi (at) csc.fi)

Vuosimaksut 2024

Huom. CSC:n laskutuksessa taulukossa ilmoitettuun summaan lisätään 3% (perustuen korkeakoulujen osakassopimuksiin, jotka tulivat voimaan 2017) sekä alv.

KorkeakouluFTEVuosimaksun FTE-lukuun perustuva osa/€ (FTE-luku x 1,40)Vuosimaksun kiinteä osa (€)

Korkeakoulun EXAM-maksu yhteensä (€)

Äänimäärä
Aalto-yliopisto15 20421 2868 00029 2864
Centria-ammattikorkeakoulu3 5674 9948 00012 9942
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu8 31311 6388 00019 6383
Helsingin yliopisto22 97432 1648 00040 1646
Hämeen ammattikorkeakoulu7 92011 0888 00019 0883
Itä-Suomen yliopisto12 84917 989tuoteomistajaryhmähyvitys17 9894
Jyväskylän ammattikorkeakoulu6 7779 4888 00017 4883
Jyväskylän yliopisto11 15415 616tuoteomistajaryhmähyvitys15 6163
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu9 86713 8148 00021 8143
Karelia-ammattikorkeakoulu3 7715 2798 00013 2792
LAB-ammattikorkeakoulu8 01911 2278 00019 2273
Lapin ammattikorkeakoulu5 1847 2588 00015 2582
Lapin yliopisto3 6455 1038 00013 1032
Lappeenrannan-Lahden tekn. yliopisto6 1568 6188 00016 6183
Metropolia Ammattikorkeakoulu14 43920 2158 00028 2154
Oulun ammattikorkeakoulu7 81510 9418 00018 9413
Oulun yliopisto11 33715 872tuoteomistajaryhmähyvitys15 8723
Poliisiammattikorkeakoulu1 0421 4108 0009 4102
Satakunnan ammattikorkeakoulu6 0458 4638 00016 4633
Savonia-ammattikorkeakoulu6 9189 6858 00017 6853
Seinäjoen ammattikorkeakoulu4 7286 619tuoteomistajaryhmähyvitys6 6192
Svenska handelshögskolan2 0432 8608 00010 8602
Tampereen ammattikorkeakoulu9 51913 3278 00021 3273
Tampereen yliopisto16 98623 7808 00031 7804
Turun yliopisto13 79119 307tuoteomistajaryhmähyvitys19 3074
Vaasan ammattikorkeakoulu2 9914 1878 00012 1872
Vaasan yliopisto4 3026 0238 00014 0232
Åbo Akademi4 6896 5658 00014 5652
YHTEENSÄ232 045

497 261


  • No labels