Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. Konsortioon kuuluu tällä hetkellä 27 korkeakoulua. Konsortioon otetaan mielellään uusia jäseniä.

Konsortion toiminnasta vastaa konsortion johtoryhmä. Johtoryhmän alaisuudessa toimii työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja tukea konsortion toimintaa. Kehittämistoimintaa ohjaavat projektipäällikkö ja tuoteomistaja. Kehitystarpeita tunnistaa, määrittelee ja priorisoi kehittäjäryhmä. Kehittäjäryhmästä nimetään kunakin vuonna neljästä viiteen jäsentä toimimaan aktiivisessa tuoteomistajaryhmässä.

Konsortion jäsenet

(T) tarkoittaa työvaliokunnan jäsenyyttä

KorkeakouluJohtoryhmän jäsenVarajäsenKehittäjäryhmän jäsenTuoteomistajaryhmäLinkki korkeakoulun Exam-sivuilleKorkeakoulun yleinen EXAM-tukiosoite 
Aalto-yliopistoVenla Virtakoivu (T)Anni RytkönenHenri Rämä
https://wiki.aalto.fi/display/OPIT/EXAMexam@aalto.fi 
Centria-ammattikorkeakouluAnna PulkkinenJarmo KauppinenEija Sipinen


Haaga-Helia ammattikorkeakouluKirsti NiemeläinenOlavi KurttioPäivi Rajaorko


Hanken Svenska handelshögskolanKicka Lindroos
Kaie Veiler

e-tent@hanken.fi
Helsingin yliopistoSari Koski-Kotiranta (T)
Outi Valkama
https://blogs.helsinki.fi/examinarium/opetusteknologia@helsinki.fi
Hämeen ammattikorkeakouluJaana KullaslahtiHenna PirttiläKirsi Jaakkola
http://www.hamk.fi/exam-ohjeet
Itä-Suomen yliopistoKari KorhonenMarko HolmavuoPasi Karvonen, Sari Pitkänen
https://kamu.uef.fi/student-book/sahkoinen-tentti-tilat-ja-kaytannot/oppitupa@uef.fi 
Jyväskylän ammattikorkeakouluRika NakamuraTarja Moilanen

Tarja Moilanen


http://oppimateriaalit.jamk.fi/examstudio/
Jyväskylän yliopistoMarkku Närhi (T)Liisa Kallio (T)Liisa KallioLiisa Kalliohttps://etentti.jyu.fihelp.jyu.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluPekka UotilaTommi Pälli

Tommi Pälli

Riikka Järvinen


https://www.xamk.fi/koulutus/tentin-suorittaminen-xamkin-kampuksilla/
Karelia-ammattikorkeakouluOlavi Pesonen

Minna Rokkila

Antti Kauppila


http://www.karelia.fi/fi/koulutus/exam-opasexam@karelia.fi

LAB-ammattikorkeakoulu

Marjaana Kareinen

 Kirsi Mäkelä

Jukka Matikainen

 Kirsi Mäkelähttps://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen/exam-sahkoinen-tenttiminen

opetushelp@lut.fi

Lapin ammattikorkeakouluAnu PruikkonenMarko MehtäläJanne Lääperi


Lapin yliopistoTanja RautiainenMerija TimonenSina Björkman
http://www.ulapland.fi/exam exam@ulapland.fi 
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)Marjaana Kareinen
Jukka Matikainen
https://uni.lut.fi/fi/sahkoinen-tenttiminenopetushelp@lut.fi
Metropolia AmmattikorkeakouluTuomas Orama Tuuli SinervoTuuli Sinervo
Mika PekkonenOulun ammattikorkeakouluHelena TolonenSamuli MalinenJohanna Liimatainen
https://it.oamk.fi/5330e-exam@oulu.fi 
Oulun yliopistoVesa-Matti Sarenius (T)Katja PuraJohanna Liimatainen

https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/tentit/sahkoinen-tentti

e-exam@oulu.fi 
PoliisiammattikorkeakouluKirsi ViitanenMerja LaitinenJoanna Kalalahti


Satakunnan ammattikorkeakouluKatja Lempinen (T)Osmo SantamäkiKatja Lempinen, Antti Suonpää
http://exam.samk.fi/esamk.support@samk.fi 
Savonia-ammattikorkeakouluEsa Viklund
Seppo Räsänen


Seinäjoen ammattikorkeakouluAsmo MyllyahoTuija Vasikkaniemi

Matti Mäkelä, Riikka Muurimäki, Anna Lepistö, Pasi Alanen


https://jelppari.epedu.fi/fi/Ohjeetexam@seamk.fi
Tampereen ammattikorkeakouluSanna Sintonen
(varapuheenjohtaja)
Kristiina Engblom-PelkkalaTeija Lehto,
Mervi Mustonen. 
Sanna Sintonen (vpj)

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=2211 

https://sites.tuni.fi/tamk-exam/

tenttiterraario.tamk@tuni.fi
Tampereen yliopistoMikko MarkkolaSara SelänneElisa Sinikallio ja Sara Selänne
https://exam.tuni.fiexam@tuni.fi
Turun yliopistoTotti Tuhkanen (T)

Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen

Hely LahtinenHely Lahtinen

Ohjeet opiskelijoille / Student instructions

exam@utu.fi 
Vaasan yliopistoAila MarkusAri Hovila
Henna Toivola
Henna ToivolaHenna Toivola https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/information/e-exam/exam@uwasa.fi 
Åbo Akademi

Tove Forslund

(varapuheenjohtaja)


Tove Forslund

exam@utu.fi

Tietoja EXAM-yhteyshenkilöistä ylläpidetään CSC:n asiakasrekisterissä CSC:n Exam-palvelun wikissä. CSC:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Johtoryhmä

Kutakin sopimusosapuolta edustaa johtoryhmässä yksi edustajan ja hänen varajäsenensä. Johtoryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Johtoryhmän tehtävät:

 • Valitsee ja tarvittaessa kilpailuttaa palveluntuottajan, jonka kanssa konsortion sopimusosapuolet tekevät palvelusopimuksen
 • Hyväksyy palvelusopimuksen sisällön
 • Ohjaa EXAM-tietojärjestelmän kehittämistoimintaa kehittäjäryhmän tekemien esitysten pohjalta
 • Hyväksyy vuosittain konsortion toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen
 • Päättää vuosimaksusta
 • Päättää uusien sopimusosapuolten ottamisesta konsortioon, konsortion liittymismaksusta sekä vastaanottaa ja hyväksyy sopimusosapuolen irtisanomisilmoitukset
 • Raportoi EXAM-palvelun toiminnasta kotikorkeakoulun johdolle
 • Nimittää tarvittaessa tuoteomistajaryhmän kehittäjäryhmän edustajista
 • Valmistelee konsortiosopimuksen muutokset.

Linkit materiaaleihin:

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee ja tukee konsortion toimintaa johtoryhmän hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti sekä valvop ja tukee järjestelmän ylläpitoa, kehittämistä ja Palvelusopimuksen toteutumista.

Johtoryhmä nimittää työvaliokuntaan vähintään viisi ja enintään kuusi jäsentä. Johtoryhmä nimeää työvaliokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työvaliokunnan toimikausi on yksi vuosi.

Kehittäjäryhmä

Jokainen sopimusosapuoli nimeää edustajan EXAM-palvelun kehittäjäryhmään.  

Kehittäjäryhmän tehtävät:

 • Seuraa ja arvioi palvelun käyttöä ja toimivuutta
 • Tunnistaa ja priorisoi kehitystarpeita sekä valmistelee niiden projektoinnin seuraavien tuoteversioiden kehittämiskohteiksi
 • Perustaa tarvittaessa alatyöryhmiä ja kutsuu niihin tarvittaessa kohdeasiantuntijoita kehitystyön tueksi
 • Tukee menettelytapojen harmonisointia ja hyvien käytäntöjen jakamista sähköisen tentin eri sovellusyhteyksissä
 • Valmistelee teknisen kehitystyön vuosisuunnitelman ja toimintakertomuksen osaksi konsortion toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta.
 • Osallistuu testaukseen

Linkit materiaaleihin

Tuoteomistajaryhmä

Kehittäjäryhmän toimintaa valmistelee asiakkaan edustajana tuoteomistajaryhmä, joka valitaan määräajaksi kehittäjäryhmän jäsenistä.

Tuoteomistajaryhmän tehtävät

 • valmistella kehittäjäryhmän priorisoinnin mukaan tekemiset kehittäjille
 • koordinoida testaus, jonka kehittäjäryhmä tekee
 • valmistella kehittäjäryhmän tehtävät ja tapaamiset

Linkit materiaaleihin

Palveluntuottajan toimet

Palvelutuottajan työtä ohjaa palvelusopimus, jonka valmistelee ja jonka toteutumista seuraa johtoryhmä. Sopimus sisältää kehittämisen, hallinnoinnin ja ohjauksen palveluita.  

Kehittäminen tarkoittaa uusien ominaisuuksien toteuttamista olemassa olevaan Exam-ohjelmistoon ja olemassa olevien ominaisuuksien parantamista, versioiden julkaisua sekä myös virheiden korjaamista konsortion tarpeesta tai ulkopuolisesta pakosta johtuen, kuten lainsäädännöstä tai teknologian kehittymisestä aiheutuvista muutostarpeista. CSC tekee kehitystyötä Exam-konsortion päätösten mukaisesti, ja tilaava korkeakoulu vastaa siitä, että toimittajalla on käytettävissään tarvittavat konsortion päätökset ja tiedot työn toteuttamiseksi.

Hallinnointi tarkoittaa konsortion toiminnan hallinnollista avustamista Exam-konsortion ja korkeakoulujen puolesta, sisältäen konsortion tiedottamista, kokousten valmistelua, konsortiolle nimettyä yhteyshenkilöä ja yhteistyöalustaa ja muita konsortion toimintaa
tukevia tehtäviä.

Ohjaaminen tarkoittaa CSC:n yhteistoimintaa Exam-konsortion ohjaus- ja johtoryhmien kanssa.

Palvelutuottajan tehtäviä käytännössä:

Järjestelmäkehityksen ohjaus (tekninen asiantuntija)

 • Kerää tiketit sprintteihin tuoteomistajaryhmän työn perusteella; tarvittaessa tiketöi
 • Sprinttien koonti
 • Sprinttipalaverien vetäminen + muistio
 • Kehittäjien ohjaaminen: määrittelytyön purkaminen tiketeiksi to-ryhmän kanssa
 • Aikataulusta huolehtiminen
 • Priorisoinnista huolehtiminen (ominaisuuksien tekojärjestys)
 • Kehitysympäristön ylläpito
 • EXAM-sateenvarjon alla olevien erillistilausten- ja hankkeiden projektointi

Hallinnolliset tehtävät (projektipäällikkö)

 • Toiminnansuunnittelu ja budjetointi yhdessä johtoryhmän kanssa
 • Budjetin seuranta
 • Johtoryhmän sihteeriys
 • EXAM-konsortion edustus kansallisissa verkostoissa
 • Yhdessätyöskentely-ympäristön hallinnointi: Flowdock, postilistat, wiki, jira
 • Viestintätehtävät
 • No labels