Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. Konsortioon kuuluu tällä hetkellä 28 korkeakoulua. Konsortioon otetaan mielellään uusia jäseniä.

Konsortion toiminnasta vastaa konsortion johtoryhmä. Johtoryhmän alaisuudessa toimii työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja tukea konsortion toimintaa. Kehittämistoimintaa ohjaavat projektipäällikkö ja tuoteomistaja. Kehitystarpeita tunnistaa, määrittelee ja priorisoi kehittäjäryhmä. Kehittäjäryhmästä nimetään kunakin vuonna neljästä viiteen jäsentä toimimaan aktiivisessa tuoteomistajaryhmässä.

Konsortion jäsenet

(T) tarkoittaa työvaliokunnan jäsenyyttä

KorkeakouluJohtoryhmän jäsenVarajäsenKehittäjäryhmän jäsenTuoteomistajaryhmäLinkki korkeakoulun Exam-sivuilleKorkeakoulun yleinen EXAM-tukiosoite 
Aalto-yliopistoVenla Virtakoivu (T, puheenjohtaja)Anni Rytkönen

Panu Viitaharju


https://wiki.aalto.fi/display/OPIT/EXAMexam@aalto.fi 
Centria-ammattikorkeakouluAnna Pulkkinen (T, varapuheenjohtaja)Jarmo KauppinenDarren Latvakoski


Haaga-Helia ammattikorkeakouluKirsti NiemeläinenOlavi KurttioPäivi Rajaorko


Hanken Svenska handelshögskolanKicka Lindroos
Kaie Veiler

e-tent@hanken.fi
Helsingin yliopistoSari Koski-Kotiranta (T)

Outi Valkama

Reko Castrén


https://blogs.helsinki.fi/examinarium/opetusteknologia@helsinki.fi
Hämeen ammattikorkeakouluJaana KullaslahtiHenna PirttiläKirsi Jaakkola
http://www.hamk.fi/exam-ohjeetservicedesk@hamk.fi
Itä-Suomen yliopistoSari TervonenMarko HolmavuoPasi Karvonen, Ilpo Jäppinen

Pasi Karvonen

https://kamu.uef.fi/student-book/sahkoinen-tentti-tilat-ja-kaytannot/servicedesk@uef.fi 
Jyväskylän ammattikorkeakouluRika NakamuraSirpa Tuomi

Rika Nakamura


http://oppimateriaalit.jamk.fi/examstudio/
Jyväskylän yliopistoMarkku Närhi (T)Liisa Kallio (T)

Hannele Rajaniemi

Janne Huttunen

Liisa Kallio


https://etentti.jyu.fihelp.jyu.fi
etentti-support@jyu.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluPekka UotilaTommi Pälli

Tommi Pälli

Riikka Järvinen


https://www.xamk.fi/koulutus/exam-sahkoinen-tenttiminen https://xinfo.xamk.fi/
Karelia-ammattikorkeakouluMarjo NenonenJarmo Väisänen

Minna Rokkila


http://www.karelia.fi/fi/koulutus/exam-opasexam@karelia.fi

LAB-ammattikorkeakoulu

Mika Pulkkinen

 Kirsi Mäkelä

Jukka Matikainen


https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen/exam-sahkoinen-tenttiminen

opetushelp@lut.fi

Lapin ammattikorkeakouluTanja RautiainenMarko MehtäläJanne Lääperi


Lapin yliopistoTanja RautiainenMerija TimonenSina Björkman
http://www.ulapland.fi/exam exam@ulapland.fi 
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)Mika Pulkkinen
Jukka Matikainen
https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen/exam-sahkoinen-tenttiminenopetushelp@lut.fi
Metropolia AmmattikorkeakouluTuomas Orama Tuuli SinervoTuuli Sinervo
Mika Pekkonen


exam@metropolia.fi
Oulun ammattikorkeakouluHelena TolonenSamuli MalinenHanna Fagerholm, Johanna LiimatainenHanna Fagerholmhttps://it.oamk.fi/5330e-exam@oulu.fi 
Oulun yliopistoSanna Waris (T)Vesa-Matti SareniusHanna Fagerholm, Johanna LiimatainenHanna Fagerholm

https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/tentit/sahkoinen-tentti

e-exam@oulu.fi 
PoliisiammattikorkeakouluKirsi ViitanenMerja LaitinenJoanna Kalalahti


Satakunnan ammattikorkeakouluKatja Lempinen (T)Osmo Santamäki

Katja Lempinen, Antti Suonpää, Jukka Juhala


http://exam.samk.fi/esamk.support@samk.fi 
Savonia-ammattikorkeakouluEsa Viklund
Seppo Räsänen


Seinäjoen ammattikorkeakouluAsmo MyllyahoTuija Vasikkaniemi

Matti Mäkelä, Riikka Muurimäki, Anna Lepistö, Petri Keskinen

Anna LepistöSähköinen tenttipalvelu EXAM (epedu.fi)exam@seamk.fi
Tampereen ammattikorkeakouluSanna Sintonen
(T, varapuheenjohtaja)
Kristiina Engblom-PelkkalaMervi MustonenMervi Mustonen, Sanna Sintonen (työvaliokunta)

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=2211 

https://sites.tuni.fi/tamk-exam/

tenttiterraario.tamk@tuni.fi
Tampereen yliopistoSara SelänneHanna-Leena LyhdeniemiSara Selänne
https://exam.tuni.fiexam@tuni.fi
Turun yliopistoTotti Tuhkanen (T)

Minna Vuorio-Lehti, Erkki Härkönen

Hely LahtinenHely Lahtinen

Ohjeet opiskelijoille / Student instructions

exam@utu.fi 
Vaasan ammattikorkeakouluSanna TaimenJuha VierolaJarkko Ala-Louvesniemi
https://www.vamk.fi/fi/meidan_vamk/itopas/opetuksen_jarjestelmat/exam/
Vaasan yliopistoAila MarkusAri Hovila

Elina Luokkanen https://www.uwasa.fi/fi/opiskelijat/opintojen-suorittaminenexam@uwasa.fi 
Åbo Akademi

Tove Forslund


Tove Forslund

exam@utu.fi

Tietoja EXAM-yhteyshenkilöistä ylläpidetään CSC:n asiakasrekisterissä CSC:n Exam-palvelun wikissä. CSC:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste


Johtoryhmä

Kutakin sopimusosapuolta edustaa johtoryhmässä yksi edustajan ja hänen varajäsenensä. Johtoryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Johtoryhmän tehtävät:

 • Valitsee ja tarvittaessa kilpailuttaa palveluntuottajan, jonka kanssa konsortion sopimusosapuolet tekevät palvelusopimuksen
 • Hyväksyy palvelusopimuksen sisällön
 • Ohjaa EXAM-tietojärjestelmän kehittämistoimintaa kehittäjäryhmän tekemien esitysten pohjalta
 • Hyväksyy vuosittain konsortion toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen
 • Päättää vuosimaksusta
 • Päättää uusien sopimusosapuolten ottamisesta konsortioon, konsortion liittymismaksusta sekä vastaanottaa ja hyväksyy sopimusosapuolen irtisanomisilmoitukset
 • Raportoi EXAM-palvelun toiminnasta kotikorkeakoulun johdolle
 • Nimittää tarvittaessa tuoteomistajaryhmän kehittäjäryhmän edustajista
 • Valmistelee konsortiosopimuksen muutokset.

Linkit materiaaleihin:

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee ja tukee konsortion toimintaa johtoryhmän hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti sekä valvop ja tukee järjestelmän ylläpitoa, kehittämistä ja Palvelusopimuksen toteutumista.

Johtoryhmä nimittää työvaliokuntaan vähintään viisi ja enintään kuusi jäsentä. Johtoryhmä nimeää työvaliokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työvaliokunnan toimikausi on yksi vuosi.

Kehittäjäryhmä

Jokainen sopimusosapuoli nimeää edustajan EXAM-palvelun kehittäjäryhmään.  

Kehittäjäryhmän tehtävät:

 • Seuraa ja arvioi palvelun käyttöä ja toimivuutta
 • Tunnistaa ja priorisoi kehitystarpeita sekä valmistelee niiden projektoinnin seuraavien tuoteversioiden kehittämiskohteiksi
 • Perustaa tarvittaessa alatyöryhmiä ja kutsuu niihin tarvittaessa kohdeasiantuntijoita kehitystyön tueksi
 • Tukee menettelytapojen harmonisointia ja hyvien käytäntöjen jakamista sähköisen tentin eri sovellusyhteyksissä
 • Valmistelee teknisen kehitystyön vuosisuunnitelman ja toimintakertomuksen osaksi konsortion toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta.
 • Osallistuu testaukseen

Linkit materiaaleihin

Tuoteomistajaryhmä

Kehittäjäryhmän toimintaa valmistelee asiakkaan edustajana tuoteomistajaryhmä, joka valitaan määräajaksi kehittäjäryhmän jäsenistä.

Tuoteomistajaryhmän tehtävät

 • valmistella kehittäjäryhmän priorisoinnin mukaan tekemiset kehittäjille
 • koordinoida testaus, jonka kehittäjäryhmä tekee
 • valmistella kehittäjäryhmän tehtävät ja tapaamiset

Linkit materiaaleihin

Palveluntuottajan toimet

Palvelutuottajan työtä ohjaa palvelusopimus, jonka valmistelee ja jonka toteutumista seuraa johtoryhmä. Sopimus sisältää kehittämisen, hallinnoinnin ja ohjauksen palveluita.  

Kehittäminen tarkoittaa uusien ominaisuuksien toteuttamista olemassa olevaan Exam-ohjelmistoon ja olemassa olevien ominaisuuksien parantamista, versioiden julkaisua sekä myös virheiden korjaamista konsortion tarpeesta tai ulkopuolisesta pakosta johtuen, kuten lainsäädännöstä tai teknologian kehittymisestä aiheutuvista muutostarpeista. CSC tekee kehitystyötä Exam-konsortion päätösten mukaisesti, ja tilaava korkeakoulu vastaa siitä, että toimittajalla on käytettävissään tarvittavat konsortion päätökset ja tiedot työn toteuttamiseksi.

Hallinnointi tarkoittaa konsortion toiminnan hallinnollista avustamista Exam-konsortion ja korkeakoulujen puolesta, sisältäen konsortion tiedottamista, kokousten valmistelua, konsortiolle nimettyä yhteyshenkilöä ja yhteistyöalustaa ja muita konsortion toimintaa
tukevia tehtäviä.

Ohjaaminen tarkoittaa CSC:n yhteistoimintaa Exam-konsortion ohjaus- ja johtoryhmien kanssa.

Palvelutuottajan tehtäviä käytännössä:

Järjestelmäkehityksen ohjaus (tekninen asiantuntija)

 • Kerää tiketit sprintteihin tuoteomistajaryhmän työn perusteella; tarvittaessa tiketöi
 • Sprinttien koonti
 • Sprinttipalaverien vetäminen + muistio
 • Kehittäjien ohjaaminen: määrittelytyön purkaminen tiketeiksi to-ryhmän kanssa
 • Aikataulusta huolehtiminen
 • Priorisoinnista huolehtiminen (ominaisuuksien tekojärjestys)
 • Kehitysympäristön ylläpito
 • EXAM-sateenvarjon alla olevien erillistilausten- ja hankkeiden projektointi

Hallinnolliset tehtävät (projektipäällikkö)

 • Toiminnansuunnittelu ja budjetointi yhdessä johtoryhmän kanssa
 • Budjetin seuranta
 • Johtoryhmän sihteeriys
 • EXAM-konsortion edustus kansallisissa verkostoissa
 • Yhdessätyöskentely-ympäristön hallinnointi: Flowdock, postilistat, wiki, jira
 • Viestintätehtävät


 • No labels