Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Tentissä, joka on arvioitu, on näkyvillä linkki Näytä arviointi >. Sitä klikkaamalla näet tentin arvosanan, pisteet ja palautteen.
Saat raportin kysymyskohtaisista pisteistä Lataa raportti -linkistä. 


Tentin arvioinnin katsominen

Yllä olevassa kuvassa ensimmäisen tentin kohdalla on arvioitu tentti ja arviointi on katsottavissa.

...