Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Toteutus voidaan muuttaa wiki-pohjaiseksi heti (esimerkkitoteutus olemassa). 
 • Voidaan jatkaa nykyisellä alustalla, jonne kaikki korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatioyhteisön toimijat voivat pyytää oikeudet Eduuni-ID:n kautta. Sisällön julkaiseminen anonyymiä tarkastelua varten erikseen wikin kautta.  

CSC:llä on Ideapankkiviestinnän suunnittelemikseksi ja viestien laatimiseksi mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan asiantuntijoiden kanssa työpaja 20.9. Ideatoimikunnan kokouksen jälkeen, aamupäivällä, CSC:llä. Tervetuloa osallistumaan.

Kommentti: avoimuutta kannatetaan. Jira ok, jos tietoa myös wikiin. Korkeakouluilla voi olla henkilöitä jotka auttavat tutkijoita jne. JIRAn tikettien täytössä.

 • Tiedotusmateriaalia toivotaan syksyn aikana, tutkijoille jaettavaksi. Voi olla osoite, maili, tms. 
 • TSV:llä ATT tehtävä OKM:ltä, heidän kanssa 19.9. jälkeen kehitetään tutkijalle suunnattavaa viestintää. Viestin sisältöä ajateltava tutkijan näkökulmaksi. 

...

 • Kommentti: ideapankista tullut palautetta, etusivulla liikaa historiaa tms., kirjautumisen vaatiminen ongelma. Linkkien avatumisessa ongelmia. Idean lähettäjää kiinnostaa vain kuinka oman idean saa kirjattua, pankin selaajaa vain olemassaolevien selaus. Palvelumuotoilua?
 • Aikataulu uudistukselle ei kiireellinen.
 • Todetaan: ei kiirehditä päätöksen kanssa. Etusivu ensisijaisesti kuntoon, sen jälkeen tutkijaviestinnän kehitys.

Muuta:

 • Hankalien asioiden nosto listalle, erityyppisistä asioista.
 • Lähetetään tiedoksi 20.9. työpajasta.
 • Ehdotettu ryhmän asiantuntijuuden laajentamista, ettei ideoita torpata asiantuntijuuden puutteen takia.
 • Ehdotettu 10.10 kokoukseen konkreettista näyttöä esim. muutaman asian etenemisestä ja rahoituksesta.


Panel
borderStylesolid
titleOsallistujat

Eija Heiskanen (HY)
Ari Hovila (VY)
Ari Ilkka (JAMK)
Jukka Ivonen (Haaga-Helia)
O-P Kaurahalme (TY)
Matti Kuosmanen (Savonia)
Jaakko Riihimaa (AAPA)
Manu Pajuluoma (LY)
Teemu Seesto (FUCIO)
Tore Ståhl (Arcada)
Juha Venho (Turun AMK)

CSC:
Antti Mäki (pj)
Jussi Auvinen (sihteeri)

...