Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Näillä sivuilla ovat TSV:n tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän sekä sen perustamien työryhmien sivustot työn dokumentoimista ja keskustelua varten.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Puheenjohtaja: Susanna Nykyri, Tampereen Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
Sihteeri: Hanna Lahdenperä  Marita Kari (hannamarita.lahdenpera@tsvkari@tsv.fi), Tieteellisten seurain valtuuskunta

Excerpt

TYÖRYHMÄT:

Children Display
styleh4
sortmodifiedTip
iconfalse

Työryhmiin ilmoittautuminen

Tutkimusaineistojen avoimuuden työryhmiin voi ilmoittautua TSV:n avoimen tieteen sivujen kautta osoitteessa: https://avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat. TSV:n avoimen tieteen koordinaatio huolehtii ryhmien kokoonpanoista ja mahdollisista sähköpostilistoista niiden viestintää varten.


Tip
iconfalse

TUHA-tutkimusaineistot -ryhmä

TUHA-verkoston oman tutkimusaineistoryhmän aktiivinen toiminta on lakannut ja siirtynyt TSV:n ryhmiin päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Ryhmän tuha-tutkimusaineistot (at) postit.csc.fi -sähköpostilista on kuitenkin edelleen toiminnassa ja sille voi liittyä. Listan kautta tavoittaa kerralla korkeakoulujen tutkimusaineistojen asiantuntijat.