Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EduVPN palvelun suurimpana etuna on käyttäjähallinta ja VPN käyttö myös korkeakoulun ulkopuolella. Palvelun kautta saadaan korkeakoulun osoite käyttöön ja lisäksi tarjolla lisäominaisuuksina ovat mm. HAKA-kirjautuminen ja SSL salaus (jopa 70-80% verkkoliikenteestä on jo SSL suojattua). Tekijänoikeussyistä liikkumista verkossa on rajoitettu, esimerkiksi kirjastojen verkkomateriaalitEsimerkiksi kirjastomateriaaleja on rajattu tekijänoikeussyistä, eli jatkossa IP-osoitteisiin liitetty tunnistautuminen on välttämätöntä. Loppukäyttäjälle tarjottava VPN vastaa tähän tarpeeseen, jossa ohjelmat palvelut ovat rajoitettu korkeakoulun IP-osoitteeseen. Jatkossa Funet/CSC pystyisi tarjoamaan korkeakouluille oman osoitteen käyttöön cPouta-palvelulla.

...

Tulevaisuudessa CSCn on mahdollista tarjota palvelua, jossa korkeakoulujen IP-osoitteet siirretään CSCn konehuoneeseenalle, eli tarjotaan hosting-palvelua korkeakouluille.

...

  • Päätettiin, että Seesto ja Riihimaa jakavat ideatoimikunnan asialistat jatkossa verkostoilleen.
  • Toivotamme kaikki halukkaat tervetulleiksi ideatoimikunnan kokokuksiin ja mukaan yhteiseen keskusteluun.

...