Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Päivitetty 2.3.2019


Kiitos, kun käytät CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ("CSC") Eduuni-palveluja ("Palveluja"). Rekisteröimällä Eduuni-ID-tunnuksen ("Eduuni-ID") ja kirjautumalla Palveluihin hyväksyt seuraavat käyttöehdot:

 1. Käytä Palveluja vain työhön liittyvään toimintaan.
 2. Älä tallenna tai välitä häiritseviä, haitallisia tai loukkaavia tietosisältöjä Palveluissa.
 3. Huolehdi, että Eduuni-ID:hen rekisteröidyt yhteystietosi ovat oikein ja ajan tasalla.
 4. Käytä Eduuni-ID:n kirjautumistapana lähtökohtaisesti aina oman organisaatiosi kirjautumistapaa. Jos tämä ei ole mahdollista, voit käyttää internet-pohjaista kirjautumistapaa, ota silloin käyttöön niihin liittyvät turva-asetukset.
 5. Käytä valitsemassasi Eduuni-ID kirjautumistavassa hyvien käytäntöjen mukaista vahvaa salasanaa. (Esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto opastaa vahvan salasanan valinnassa: https://pidempiparempi.fi)
 6. Älä koskaan jaa Eduuni-ID-tunnustasi kenenkään kanssa.
 7. Olet vastuussa Palveluihin tallentamastasi tai välittämästäsi sisällöstä ja siitä, että se on lakien ja määräysten, sekä näiden käyttöehtojen mukainen.
 8. Älä käytä Palveluja tai Palveluiden sisältöjä laittomaan tarkoitukseen. Lain rikkominen katsotaan Palveluiden väärinkäytöksi.
 9. Jos Palveluihin tallentamasi sisältö sisältää henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa, olet itse vastuussa siitä, että tietojen käsittely on riittävän turvallista.
 10. Palvelun käytössä ei luovuteta sisällön omistusoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, ellei toisin ole sovittu.
 11. Sinun on välittömästi ilmoitettava kaikista tiedossa olevista tai epäillyistä tietoturvaloukkauksista Eduunin ylläpidolle / CSC:n turvallisuustiimille (yhteystiedot: customerservice@eduuni.fi / security@csc.fi)
 12. Olet vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Rikkomuksista voidaan ilmoittaa kotiorganisaatiollesi ja tarvittaessa asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille.


Voit käyttää Eduuni-ID-kirjautumista myös Eduunin ulkopuolisissa muiden toimijoiden palveluissa. Tällöin kyseisen toimijan palveluun sovelletaan toimijan omia käyttöehtoja.

Kirjautumalla Palveluihin hyväksyt myös, että CSC käsittelee henkilötietoja Eduuni-tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

CSC pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Löydät aina käyttöehtojen uusimman version Eduuni-palveluiden etusivuilta.