Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eduuni-palveluissa saattaa esiintyä katkoja torstaiaamuna 11.4 kello 04:00 - 05:00 välillä.

Eduuni-ID:tä hyödyntävissä palveluissa on huolehdittava varmenteenvaihdosta, jos palvelu ei tee sitä automaattisesti.

Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiIn Eduuni services, breaks may occur on Thursday morning 11th April between 4am - 5am.

Services that utilize the Eduuni-ID must take care of the exchange of certificates if the service does not do so automatically.


We apologize for the inconvenience caused by the breaks.

Kind regards,
Eduuni-team

  • No labels