Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä: Europass tarjoaa erilaisia kaikkien käytettäviksi tarkoitettuja sekä koulutusviranomaisten myöntämiä työ- ja koulutuspaikan löytymistä helpottavia asiakirjoja.


Ajankohtaista


Vastuutahot:

Tausta: 

  • Tavoitteet
    • helpottaa työ- tai koulutuspaikan löytämistä tarjoamalla käyttäjille työkalun tehdä taitotietojaan tunnetuksi
    • toimii opintojen ja osaamisen kuvaamisen työkaluna myös oppilaitoksille ja koulutuksenjärjestäjille
    • aiemmin opitun tunnistaminen
  • Työnantajalle kattavammin tietoa työnhakijoiden osaamisesta

Rahoitus: 

Aikataulu:

Lisätietoja: