Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hakan tekninen ryhmä kokoontuu ke 9.9.2020 videokokoukseen aiheena funetEduPerson-skeeman päivittäminen. Päivityksessä eduPersonAssurance attribuutti muuttuu pakolliseksi. Päivitetty skeema on ehdotettu tulevan voimaan 1.1.2021.

Kullakin Hakan jäsenorganisaatiolla on oikeus asettaa edustajansa teknisen ryhmän kokoukseen.

Kokouksen esityslista: Tekninen ryhma esityslista 1-2020        

Kokoukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kokousedustajat todetaan videokokouksen osallistujaluettelon perusteella.

  • No labels