Vuoden 2023 teemapohjaiset kehittämispajat jatkavat korkeakoulujen IT-johtajien verkostojen aloitteesta käynnistettyä tapahtumasarjaa.

Laajan tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan toimijoiden, päättäjien ja liiketoiminnan omistajien joukon kesken on tunnistettu kuusi ajankohtaista yhteistyöteemaa, joiden äärelle kokoonnumme kehittämispajoissa. Tapahtuma jatkaa AAPA- ja FUCIO-verkostojen ja CSC:n yhteistapaamisessa aloitettua teemakohtaista työskentelyä, jonka dokumentaatio on saatavilla täällä: 2023-01-25 AAPA- ja FUCIO-verkostojen ja CSC:n yhteiskokous (https://wiki.eduuni.fi/x/oc4cEw).

Kehittämispajojen tavoitteena on vahvistaa yhteistä tietopohjaa teemojen ympärillä ja tarjota aiheiden asiantuntijoille mahdollisuus yhteisten ratkaisupolkujen löytämiseen.

Tilaisuudet on suunnattu CSC:n omistaja-asiakkaiden edustajille. Kutsuja saa vapaasti välittää korkeakouluyhteisössä edelleen. Kehittämispajat järjestetään ja tallennetaan alustusten osalta ZOOM-huoneessa https://cscfi.zoom.us/j/63194385111?pwd=YjZ4MC9rM0htYWdtSDJqOG5pRkJkdz09

Tervetuloa!

Seuraava tapahtuma:

Palveluintegraattori-teemainen kehittämispaja 1.6.2023!

Palveluintegraation ja IT-palvelunhallinnan kehityspaja
Tervetuloa teemakohtaiseen kehittämispajaan jakamaan ajatuksia ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä IT-palvelunhallinnasta ja palveluintegraatiosta!

Tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan kentillä tunnistetuista ajankohtaisista yhteistyöteemoista kokoonnumme seuraavaksi Palveluintegraation ja IT-palvelunhallinnan äärelle 1.6.2023 klo 13-15. Vuoden 2023 teemapohjaiset kehittämispajat jatkavat korkeakoulujen IT-johtajien verkostojen aloitteesta käynnistettyä tapahtumasarjaa. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti CSC:n omistaja-asiakkaiden edustajille, mutta ovat luonteeltaan avoimia kaikille. Kutsua saa vapaasti välittää edelleen eikä osallistuminen vaadi ilmoittautumista.

Palveluintegraattoritoiminnan kehittäminen on korkeakoulujen toiveista yksi CSC:n strategisista painopisteistä. Palveluintegraattorin tuottaman palvelun tavoitteena on muodostaa selkeä ja yhtenäinen toimintatapa korkeakoulujen yhteisten palveluiden järjestämiseen palveluntoimittajista riippumatta. Integraattori pyrkii kehittämään korkeakouluille yhteistä olosuhdeympäristöä, jossa korkeakoulujen käyttämät IT-palvelut ovat mahdollisimman turvallisia, kestäviä, joustavia ja kustannustehokkaita palvelujen elinkaarien alusta loppuun. Tämä rakennustyö ulottuu parhaimmillaan sekä Digivisioon että sen ulkopuolelle korkeakoulukentällä, mahdollisesti jopa laajemmin.

Kehittämispajan tavoite on tarjota osallistujille yleiskuva keskitettyyn IT-palvelunhallintaan liittyvästä käytännön tekemisestä erityisesti korkeakoulukontekstissa tällä hetkellä, mutta myös hahmotella palveluintegraation kautta mahdollisesti saavutettavissa olevaa ylihuomista laajemmin. Molemmat näkökulmat vaativat eri toimijoiden keskinäistä ristiinpölyttämistä. Pajassa onkin alustusten jälkeen tarkoitus tunnistaa yhdessä erilaisia aiheeseen liittyviä ennakointi- ja rakennustarpeita, jotka pyritään ohjaamaan oikeille foorumeille edistettäviksi ja jatkopohdintaan.

Ohjelma ja materiaalit täydentyvät sivulle: https://wiki.eduuni.fi/x/1hr1F

Kehittämispajat järjestetään ja tallennetaan alustusten osalta ZOOM-huoneessa: https://cscfi.zoom.us/j/63194385111?pwd=YjZ4MC9rM0htYWdtSDJqOG5pRkJkdz09.

Tervetuloa!

CSC:n tavoitteena on rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa maailmanluokan tutkimus-, oppimis- ja innovaatioympäristöjä. Tuotamme kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita koulutukselle, tutkimukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille niin, että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.