Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Julkaisujen tekijöiden affiliaatioiden avulla voimme tarkastella yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden sekä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välillä. Enemän tekijyyteen liittyvistä seikoista on luvussa Tekijyys.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön indikaattorina voidaan käyttää esimerkiksi kansainvälisten yhteisjulkaisujen lukumäärää tai osuutta.

Yleisimmin kansainvälisissä viittaustietokannoissa kansainvälisiksi yhteisjulkaisuiksi määritellään julkaisut, joissa on vähintään kaksi tekijää, joiden affiliaatiot ovat eri maista.

Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) julkaisutiedonkeruun käsikirjan mukaan julkaisu määritellään kansainväliseksi yhteisjulkaisuksi, jos sen tekijöistä vähintään yksi on muun kuin suomalaisen organisaation palveluksessa. Myös sellaisissa tapauksissa, joissa kirjoittajalla on työsuhde sekä suomalaiseen että ulkomaalaiseen organisaatioon, ja nämä molemmat näkyvät julkaisun affiliaatiotiedoissa, voidaan julkaisun katsoa olevan kansainvälinen yhteisjulkaisu. Kansallisesta yhteisjulkaisusta puhutaan, kun julkaisun kirjoittajien affiliaatiot ovat samasta maasta. Useat työkalut mahdollistavat erilaisten indikaattorien vertailun suhteutettuna yhteistyöhön.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyön indikaattorina voidaan käyttää esimerkiksi yritysten kanssa tehtyjen yhteisjulkaisujen lukumäärää tai osuutta.

Yleisimmin kansainvälisissä viittaustietokannoissa yhteisjulkaisuiksi yrityksen kanssa määritellään julkaisut, joissa on vähintään kaksi tekijää, joista toisella on affiliaatio yritykseen.

Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) julkaisutiedonkeruun käsikirjan mukaan julkaisu määritellään yhteisjulkaisuksi yrityksen kanssa, jos sen tekijöistä vähintään yksi on yrityksen palveluksessa. Jos kirjoittajalla on työsuhde sekä yritykseen että muuhun organisaatioon, ja nämä molemmat näkyvät julkaisun affiliaatiotiedoissa, voidaan julkaisun katsoa olevan yhteisjulkaisu yrityksen kanssa. Useat työkalut mahdollistavat erilaisten indikaattorien vertailun suhteutettuna yhteistyöhön.

Vastuullinen käyttö

  • Eri tieteenaloilla yhteistyön ilmentymisen muodot voivat erota paljon ja mahdollisuudet yhteistyöhön vaihtelevat.
  • Yhteistyötä kuvaavia indikaattoreita tarkasteltaessa tulee muistaa, ettei kaikki yhteistyö näy julkaisuissa. 
  • Yritysyhteistyön määrän mittaamiseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä, koska tietokantojen käyttämien menetelmien avulla ei välttämättä tunnisteta yritysaffiliaatioita kovin tarkasti.
  • Katso myös vastuullisuuden arvioimiseen liittyvät kysymykset Indikaattoreita-sivulta.

Yhteistyöindikaattoreita tietokannoissa ja muissa lähteissä

Julkaisujen lukumääriä ja lukumääriin perustuvia indikaattoreita löytyy:

  • No labels