Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa on korkeakoulujen välinen raamisopimus - tahdonilmaus opetusyhteistyölle ja sen ovat allekirjoittaneet Suomen korkeakoulut. Puitesopimuksen puitteissa korkeakoulut voivat perustaa opetusyhteistyöverkostoja solmimalla keskinäisiä opetusyhteistöverkostosopimuksia. Sopimus opetusyhteistyöverkostosta -pohja on mallisopimus, jota korkeakoulut voivat hyödyntää opetusyhteistyöverkostosopimuksia solmiessaan tai vanhoja verkostokohtaisia sopimuksia päivittäessään.

Ristiinopiskelun edellyttämät sopimukset korkeakoulun näkökulmasta

Korkeakoulujen väliset sopimukset

CSC:n ja korkeakoulun välinen sopimus

Ristiinopiskelun kansallinen toimintamalli perustuu yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien opetusyhteistyötä koskeviin pykäliin sekä Puitesopimukseen opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa. Näissä kuvataan tavoitetilaa koskevat periaatteet, joiden mukaiseen toimintatapaan siirrytään niin hallinnollisessa mielessä kuin teknisten ratkaisujen osalta vaiheittain. Ristiinopiskelupalvelun teknisenä ratkaisuna toimii CSC:n ylläpitämä palveluväylä, joiden avulla opiskelijoiden liikkuvuuden prosesseja pystytään tukemaan aikaisempaa suoraviivaisemmin ja automaattisemmin. CSC:n ylläpitämään Ristiinopiskelupalvelun tuotantoympäristöön lisätään korkeakoulujen verkostojen tiedot verkostosopimusten mukaisesti. 

Verkostojen päättävien elinten kokoontumisaikataulut, verkostojen sopimussisällöt sekä Sisu- ja Peppi-järjestelmien kehitysaikataulu saattavat vaikuttaa Ristiinopiskelupalvelun käyttöönoton aikatauluihin.

 


  • No labels