Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Ryhmälähetys eli multicast on tekniikka jolla voidaan tehostaa sisällönjakelua usealle yhtäaikaiselle vastaanottajalle. Lähettäminen suurelle määrälle vastaanottajia ei vaadi järeää palvelinlaitteistoa eikä suurta yhteyskapasiteettia, koska IP-reititinverkko huolehtii sisällön monistamisesta kaikille vastaanottajille. Monistaminen tapahtuu optimoidusti verkon haarautumiskohdissa.

Ryhmälähetyksen esimerkkisovelluksia ovat videokuvan ja äänen reaaliaikainen lähettäminen (tapahtumat, TV-lähetykset).

Käyttöönotto

Ryhmälähetystekniikka on otettavissa käyttöön kaikkialla Funet-verkossa. Ryhmälähetyksen vastaanottaminen ei vaadi Funetin toimenpiteitä. Käyttöönotto-ohjeita löytyy tämän sivun Ohjeet-kohdasta.

Jos organisaationne haluaa lähettää verkkoon käyttäen ryhmälähetystekniikkaa, organisaationne käyttöön on varattava omat ryhmälähetysosoitteet. Ottakaa tällöin yhteyttä Funet NOC:iin: Yhteystiedot.

Hinnoittelu

Palvelu sisältyy Funet-maksuun.

Tilastot

Tilastoja ei ole toistaiseksi saatavilla.

Ohjeet

Funet-verkossa ryhmälähetys on toteutettu PIM-SM-protokollan avulla (RFC 4601). PIM-SM:n avulla reitittimet välittävät toisilleen tietoa aktiivisista lähettäjistä ja vastaanottajista.

PIM-SM on otettava käyttöön kaikissa organisaation reitittävissä laitteissa seuraavin asetuksin:

  • RP (rendezvous point)
  • BSR (Bootstrap Router), Auto-RP: ei käytetä

Lisäksi kaikissa lähiverkoissa on otettava käyttöön IGMP (IPv4) ja/tai MLD (IPv6). IGMP:n ja MLD:n avulla verkon laitteet (esim. työasemat) kertovat verkon reitittimelle mihin multicast-ryhmiin työasemat haluavat kuulua. Reititin välittää ryhmälähetykset muualta verkosta lähiverkkoon työasemien IGMP- ja MLD-ilmoitusten perusteella.

IGMP:stä käytetään versiota 2 tai 3, ja MLD:stä versiota 1 tai 2. Tuki lähdekohtaiselle ryhmälähetykselle (Source-Specific Multicast, SSM) vaatii IGMPv3:n ja MLDv2:n.

Multicast-reitityksen käyttöönottaneita jäsenorganisaatioita kehotetaan liittymään Funetin dbeacon-matriisiin, jonka avulla voidaan valvoa multicast-reitityksen toimivuutta.

  • No labels