Tavoite: Valmistellaan keskeisin oppimisanalytiikan käsitteistö pienellä työryhmällä ja viedään se oppimisanalytiikkajaoston käsittelyyn. 

Aikataulu:  2021-2023

Valmistelutyöryhmä:

  • Anna Lindfors, CSC
  • Topi Litmanen, CSC
  • Tero Huttunen, OKM
  • Riina Kosunen, Sanastokeskus, terminologi
  • Seija Suonuuti, Sanastokeskus, terminologi

Kommentointi:

Sanastoon pyydetään kommentteja 20.10.2023 mennessä sähköpostitse seija.suonuuti@sanastokeskus.fi

Sanastotyön tulos:

Sanastotyön tuloksena syntynyt Oppimisanalytiikan sanasto julkaistiin 5.12.2023 Sanastot.suomi.fi-palvelussa. Keskeisimmät sanaston käsitteistä sisältyvät myös Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) kolmanteen laitokseen.

Työpajat ja luonnokset:

  • No labels