Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Med flexibel studierätt, dvs. JOO-rätt, avses helt enkelt möjligheten att ansöka om studierätt vid ett annat universitet, till exempel för att avlägga en biämneshelhet eller fristående studieperioder.

Den flexibla studierätten ger studenterna ökade valmöjligheter

  • genom att erbjuda dem möjligheten att inkludera lämpliga studier ur andra universitets utbud i examen
  • och i den dra nytta av experter och specialområden som finns vid andra universitet.

Studerande för grundexamen eller postgradual examen vid ett finländskt universitet kan ansöka om flexibel studierätt. Den studerande ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och för att efter att ha beviljats denna rätt bedriva JOO-studier (antingen en del eller alla studier som ska avläggas under läsåret) vid ett annat universitet.

Den flexibla studierätten bygger på avtal mellan universiteten. Principerna för hur man ansöker finns samlade under Allmänna anvisningar.

Universitetens JOO-anvisningar innehåller noggrannare information om praxis vid ansökan om studierätt, om förordande av ansökningar och om kriterierna för beviljande av studierätt. Universiteten som använder sig av  det elektroniska JOO-ansökningssystemet och tjänsten Joopas, du hittar dem under universitetsvisa anvisningar. Du kommer till ansökningssystemet även med länken i den vänster spalten.

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet och tjänsten Joopas. Om du studerar vid något av universiteten här under eller ansöker om studierätt vid något av dem, ska du göra det på en pappersblankett. Närmare anvisningar om hur man ansöker om studierätt finns i universitetens websidor.

  • Jyväskylä universitet

  • Lapplands universitet 

  • Uleåborgs universitet

  • Östra Finlands Universitetet
  • No labels