Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Haka perustuu SAML-määrittelyyn

Haka-luottamusverkostossa kotiorganisaatiot tarjoavat käyttäjätietoja palveluille SAML-määrittelyjen mukaisesti. Hakassa käytetään pääasiassa  Shibboleth-ohjelmistoa, joka ovat julkaistu avoimen lähdekoodin lisenssillä. Shibboleth toimii useissa ympäristöissä yleisimpien www-palvelinohjelmistojen kanssa. SAML2-standardin tuen kasvaessa voidaan Hakaan tuoda myös muita SAML-toteutuksia. Hakassa välitettävät käyttäjätiedot on kuvattu ja määritelty FunetEduPerson-skeemassa.

Haka-luottamusverkoston SAML 2.0 -profiili perustuu julkishalinnon yhteiseen SAML 2.0 -profiiliin:

Alasivuilta löydät lisätietoa määrityksistä ja teknisiä ohjeita Hakan käyttöönottoon:

  • No labels