Mitä: Tutkijan tiedot yhteisökokous, jossa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita ja jaetaan kokemuksia työkaluun liittyen.

Milloin: ke 20.9.2023 klo 13.30-15.00

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/63252326281?pwd=SlZFb3puQ09DYTNFN0RobWJPVHJlUT09

Esityskalvot: Tutkijan tiedot yhteisökokous 20-9-2023(1).pptx

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_1sjat0t2


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat kaikki Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta kiinnostuneet Tutkijan tiedot yhteisökokoukseen.

Etäkokouksena järjestettävässä tilaisuudessa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita, jaetaan kokemuksia työkaluun ja profiiliin liittyen, ja ennen kaikkea jätetään runsaasti aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Kokous tallennetaan.

Ohjelma

 1. Ajankohtaista Tutkijan tiedot -kokonaisuuden kehityksessä
 2. Tutkijan tiedot -kokonaisuuden viestinnän tukimateriaalit
 3. Viestinnän suunnittelu


Muistio

Viestintä ja motivointi

 • Kysyttiin osallistujilta, missä organisaatiosi voisi käyttää tukimateriaaleja.
  • Vastattiin, että omissa intraviesteissä.
  • Aiotaan linkittää TKI-ohjeisiin ja uutisoida sisäisesti.
  • Tutkijoiden koulutuksissa.
 • Kysyttiin, voiko videoita ladata ja jakaa vapaasti. → Kyllä, videoita voi ladata ja jakaa vapaasti organisaatioissa. Mielellään mukaan maininta, että ovat Tiedejatutkimus.fi:n tekemää materiaalia. Kaikkia tuotettuja materiaaleja voi muokata, leikata ja yhdistellä, ja niihin voi linkittää. Ihan miten organisaatioissa parhaaksi nähdään.  
 • Kysymys chatissa: Oliko tätä viestintää kohdistettu erityisesti organisaatioiden päättäjille, johtoryhmille? → Kts. muistion lopussa, aiheena johdolle viestiminen. 
 • Kysymys chatissa: Onko organisaatioilla omia ohjevideoita CRISin käytöstä? → Aallossa on Introduction to ACRIS ja TAU:n kirjaston sivuilta löytyy ohjevideoita TUNICRISin käyttöön. 

Viestinnän suunnittelu

Tarinallinen video

 •  Kysyttiin kehitysehdotuksia kuvakäsikirjoitukseen Tuiskun tarinasta.
  • Kommentoitiin hyväksi, ettei käytetty pelkkää tutkijatermiä, vaan puhuttiin myös asiantuntijasta.
  • Kommentoitiin, että videota näytettäisiin mielellään opetuksissa/koulutuksissa.
  • Menevä musa taustalle sopivalla äänenvoimakkuudella.
  • Vaikuttaa hyvältä motivointivideolta profiilien luomiseen.
  • Muurahaiselle kannattaa piirtää kuusi jalkaa (smile).
  • Kysyttiin, milloin video julkaistaan. → Syksyn aikana, tarkempaa tietoa osataan kertoa luultavasti seuraavassa yhteisökokouksessa.

Mentistä saatuja vinkkejä sisällöiksi videoihin:

 • Asiantuntijan elämässä tapahtuvat muutokset (nimen muutos, eläköityminen, tutkimusmaailmasta pois siirtyminen) (tähän liittyen myös vastaus siihen, että pysyykö profiili jos eläköityy tai poistuu tutkimusmaailmasta → mikään ei poistu eikä mitään tule lisää ilman, että käyttäjä itse tekee muutokset) 
 • Suomessa työskentelevä muun maan kansalainen, miten se vaikuttaa, mitä profiilin luominen vaatii (ts. mikä on Suomi.fi)

Kysymys: mitä oikein tarkoittaa, kun videossa sanotaan, että Tuisku antaa tietonsa organisaation käyttöön? → Tämä on lähitulevaisuuden kehitystä, eli jatkossa tutkija voi luvittaa tietojensa luovuttamisen erilaisille kolmansille osapuolille (tutkimusorganisaatio, rahoittaja, ...) tiettyihin käyttötarkoituksiin. 

Yhteenvetona keskustelusta: yhteisökokouksessa esitelty videon kuvakäsikirjoitus sai positiivisen vastaanoton, joten tällä suunnitelmalla edetään ja asian etenemisestä ilmoitetaan yhteisökokouksessa. Tavoitteena julkaista video tämän syksyn aikana.

Ydinajatukset-video

 • Kysyttiin kehitysehdotuksia kuvakäsikirjoitukseen ydinajatukset -videosta.
  • Kommentoitiin videota asialliseksi, tiiviiksi ja motivoivaksi. Molemmat videot hyviä eri tarkoituksiin. → Nimenomaan tarkoituksena tehdä erilaiset videot eri tarkoituksiin, mitä voisi käyttää joko rinnakkain tai eri yhteyksissä.
  • Kommentoitiin, jos saisi jotenkin mukaan, että johto tukisi tutkimustietovarannon käyttöä, johdolla on tärkeä rooli motivoinnissa. → Kts. muistion lopussa, aiheena johdolle viestiminen. 
 • Kysymys: Jos on vaihtanut sukunimeä, saako aiemman sukunimen näkyviin? → Kyllä, profiilissa on valittavissa muut nimet (esim. entiset, tai jos on useampia kirjoitusasuja), joista voi valita haluamansa näkyviin. 

Tavoitteena tehdä erilaisia videoita erilaisiin tarkoitukseen, nämä molemmat suunnattu lähinnä käyttäjille, mutta ydinajatukset-video sopii hyvin myös johdolle ja muuten org. sisällä faktapohjaisuutensa takia.

Kommentoitiin, että voisimme pitää infokierroksen valtion virkamiehille, jotka käyttävät ministeriöissä tutkimusorganisaatioiden tuottamaa tietoa. Ainakin aikanaan uusille virkamiehille oli aloituskoulutus, joka voisi toimia foorumina tai sitten VNK:n kautta ministeriöihin. → Tutkitaan tätä mahdollisuutta. 

Johdolle viestiminen

Johtoa pitää motivoida, jotta näkevät merkityksen ja ottavat huomioon resursoinnissa. Tutkimutietovarantotiimin tuottamista valmiista sekä organisaatioille että asiantuntijoille suunnatuista materiaaleista (saatavilla: https://wiki.eduuni.fi/x/7BC-D) voi ottaa esitykseen nimenomaan hyötyjä koskevat osiot, ja jättää teknisempiä aiheita pois. Mutta on selvää, että nimenomaan johdolle suunnattua materiaalia tarvitaan, jotta johto tukisi tietovarannon käyttöä. Se voisi olla seuraavana fokuksena viestinnän suunnittelussa.   

Ajatuksia osallistujilta siihen, miltä kulmalta johdolle kannattaisi viestiä, ja miten:

 • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mahdollistamisen korostaminen voisi motivoida johtoa tukemaan tätä
 • Organisaatioiden tutkimuksen ja asiantuntijoiden näkyvyys (kilpailunäkökulma)
 • PItää muistaa, että TTV kokonaisuudessaan vielä vähän vieras, joten pitäisi olla aina mukana pääviestinä.
  • Tosiaan ei kaikki hahmota, että tieto tuotetaan organisaatioiden CRIS:issä ja ei siirry myöskään tuonne itsestään. Eli vaatii resurssia myös organisaatioissa.
 • Johdolle kannattaa myös korostaa takana vaikuttavan lain merkitystä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20211238
 • Voiko johto edellyttää, että tutkijat avaavat profiilin täällä?
  • Ei, tutkijan tiedot kokonaisuus perustuu OmaData -periaatteelle, jonka mukaisesti asiantuntija päättää aina itse, mitä tietoja hänestä julkaistaan, tai jätetään julkaisematta. Johto voi kuitenkin suositella profiilin kokoamista. 


Seuraavien yhteisökokousten teemat:

1.11. Teemahaun mahdollisuudet

13.12. Luvittaminen (rajapintakehitys)


Menti-kyselyn tulokset

 • No labels