Mitä: Tutkijan tiedot yhteisökokous, jossa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita ja jaetaan kokemuksia työkaluun liittyen.

Milloin: ke 1.11.2023 klo 13.30-15.00

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/63252326281?pwd=SlZFb3puQ09DYTNFN0RobWJPVHJlUT09

EsityskalvotTutkijan tiedot_yhteisökokous 1-11-2023.pptx

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_wb0kt9ls


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat kaikki Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta kiinnostuneet Tutkijan tiedot yhteisökokoukseen.

Etäkokouksena järjestettävässä tilaisuudessa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita, jaetaan kokemuksia työkaluun ja profiiliin liittyen, ja ennen kaikkea jätetään runsaasti aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Kokous tallennetaan.

Ohjelma

 1. Ajankohtaista tutkijan tiedot -kokonaisuudessa
 2. Teemahaun mahdollisuudet
 • Tiedevälittäjien työ: Ilmiölähtöisyys ja avainsanat tutkijoiden hakemisessa, Iiris Koivulehto, Suomalainen tiedeakatemia - Liite 1
 • Aihemallinnus osana tutkijan tietoja, Joonas Kesäniemi, CSC - Liite 2


Muistio

Ajankohtaista tutkijan tiedot -kokonaisuudessa

 • Kysyttiin, onko tutkimustietovarantoon suunnitteilla hakua, johon voisi liittää kokonaisen kuvauksen ongelmasta/kysymyksestä?
  • Vastattiin, että ei ainakaan samantien. Ehdottomasti kiinnostava ominaisuus, jonka toteutusmahdollisuuksia voidaan jatkossa tarkastella.
 • Kysyttiin, onko julkaisuihin tulossa tutkijat linkiksi silloin, jos tutkijalla on aktiivinen profiili TTV:ssä?
  • Vastattiin, että linkityksiä on tarkoitus kehittää. Tästä on keskusteltu ja tällä hetkellä tutkijat, jotka on linkkeinä, johtavat ORCID-profiilehin. Haasteena, tuleeko liikaa linkkejä, jos linkki sekä ORCID, että Tutkijan tiedot -profiiliin. 
  • Kommentoitiin, että jostain olisi hyvä päästä tiedejatutkimus.fi-profiiliin, joka todennäköisesti on monipuolisempi kuin ORCID + voisi lisätä tutkijoiden motivaatiota luoda profiili palveluun. Myös medialle helpompi yhteystietojen löytämiseen. Voisiko linkki viedä vain tiedejatutkimus.fi-profiiliin, jos profiili on olemassa? ORCIDiin pääsee kuitenkin myös Tutkijan tiedot -profiilin kautta.


Tiedevälittäjien työ: Ilmiölähtöisyys ja avainsanat tutkijoiden hakemisessa

 • Kysymys osallistujille: Miten uskot, että tiedevälittäjä/päätöksentekijä löytää tutkijoita sinun edustamastasi tutkimusorganisaatiosta?
  • Tutkimusportaaleista
  • Mediayhteystiedoista
  • Verkkosivuilta, tutkimustietojärjestelmästä. Tutkimustietojärjestelmästä pyritään luomaan/tuomaan esiin myös yksiköistä/hankkeista riippumattomia profiileja.
  • Mahdollisesti esimerkiksi tutkijoiden kirjoittamien blogien kautta
  • Oulun mediasivulla löytyy tutkijaprofiilit ja tulevaisuudessa myös OluCRIS-tutkimustietojärjestelmä, kunhan se saadaan julkisesti avattua
  • Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla mm. tutkimushaku
  • Viestintäyksiköstä, on myös ulkoisiin yhteistyökumppaneihin erikoistuneita henkilöitä.


Aihemallinnus osana tutkijan tietoja

 • Kysyttiin osallistujilta, palvelevatko kalvoissa esitetyn kaltaiset ~100 aihetta asiantuntijahaun tarpeita. Pyydettiin vastaamaan, miten aiheet palvelisivat tai eivät palvelisi asiantuntijahakua.

  • Vastattiin kyllä, nuo olisivat kaivattuja ylätason käsitteitä.
  • Kysyttiin, määritteleekö tutkija itse aiheet. Ei määrittele, mutta pystyy valitsemaan ennaltamääritellystä listasta.
 • Kysyttiin, mainittiinko, mistä nämä aiheet on otettu luokitukseen.
  • Aiheet on luotu koneoppimismallin perusteella datasta. Eli luokitus on luotu automaattisesti datan pohjalta.
 • Kysyttiin, onko aiheet siinä aineistoissa esiintyviä sanoja vai joku olemassaoleva luokittelu
  • Aiheet perustuvat aineistoissa esiintyviin sanoihin, eli kyseessä ei ole olemassaoleva luokittelu.
 • Kommentoitiin, että jotkut aiheet ovat aika yleisiä, esim. "animals", toiset tarkempia.
 • Kysyttiin osallistujilta, kumpi on tärkeämpää: Yksittäiseen tutkijaan liittyvien aiheiden laatu/osuvuus vai profiilien määrä, joissa tunnistettuja aiheita.
  • Suurin osa vastaajista vastasi laadun/osuvuuden olevan tärkeämpää.
 • Kysyttiin osallistujilta, tulisiko tutkijan tietojen pohjalta tunnistetut tutkijakohtaiset aiheet lisätä/päivittää automaattisesti aina profiilin luonnin yhteydessä ja tämän jälkeen säännöllisesti tietojen muuttuessa, vai ainoastaan tutkijan hyväksynnän jälkeen. Työkalu voi ehdottaa tutkijalle aiheita profiilin luonnin yhteydessä tutkijan tietojen muuttuessa.
  • Suurin osa vastasi jälkimmäisen vaihtoehdon (Ainoastaan tutkijan hyväksynnän jälkeen...)
  • Kommentoitiin, että tietojen löydettävyyden kannalta volyymi saattaisi olla laatua tärkeämpi. 


Seuraavien yhteisökokousten teemat:

13.12. Luvittaminen (rajapintakehitys)


Menti-kyselyn tulokset

 • No labels