Mitä: Tutkijan tiedot yhteisökokous, jossa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita ja jaetaan kokemuksia työkaluun liittyen.

Milloin: ke 13.12.2023 klo 13.30-15.00

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/63252326281?pwd=SlZFb3puQ09DYTNFN0RobWJPVHJlUT09

Esityskalvot: Tutkijan tiedot yhteisökokous 13-12-2023-3.pptx

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_g6acs38g


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat kaikki Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta kiinnostuneet Tutkijan tiedot yhteisökokoukseen.

Etäkokouksena järjestettävässä tilaisuudessa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita, jaetaan kokemuksia työkaluun ja profiiliin liittyen, ja ennen kaikkea jätetään runsaasti aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Kokous tallennetaan.

Ohjelma

 1. Ajankohtaista tutkijan tiedot -kokonaisuudessa
 2. Suostumuksenhallinta ja rajapintakehitys
  • OmaData-ajattelu
  • Tutkijan suostumuksenhallinta
 3. Kevään kokousaiheet ja ajankohdat

Muistio

Ajankohtaista Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta (Niklas Lintumäki, CSC)

 • Kysyttiin, onko tarkoitus, että CV-työkalussa olisi TENK CV-pohja valmiina.
  • Vastattiin, että kyllä. 
 • Kysyttiin, pystyykö CV:n lataamaan palveluun itse esimerkiksi pdf-tiedostona? Osa tutkijoista on ilmaissut toiveensa, että pystyisivät lataamaan pdf-tiedoston nykyiseen tutkimusportaaliimme, siksi tämä kysymys.
  • Vastattiin, että CV-työkalun osalta omaa CV:tä ei pysty lataamaan tiedejatutkimus.fi-palveluun vaan lataus tapahtuu palvelusta itselleen. Ideana siis on CV-työkalu, joka toimii TENKin mallin pohjana, jonka voi omilla profiilin tiedoilla täyttää ja ladata. Nyt ajatuksena on, että palvelusta voi ladata CV:n Wordina. Tällöin pohjaa on myös helppo muokata tarvittaessa.
 • Kommentoitiin, että videot ovat hyviä. 
 • Kommentoitiin, että CV-työkalu hyvä juttu! Onko mitään etäistä arviota aikataulusta, tyyliin ehkä 2024/ aikaisintaan 2025?
  • Vastattiin, että näillä näkymin loppupuolella 2024. Ei voida sanoa varmasti, miten elää prioriteettilistalla. Ohjausryhmälläkin oma sanansa asiaan.

OmaData (Joonas Nikkanen, CSC)

 • Ei kysymyksiä tai kommentteja

Tutkijan suostumuksenhallinta (Walter Rydman, CSC)

 • Kommentoitiin, että rajapintoja rahoittajien kanssa suunnitellessa olisi hyvä mahdollistaa myös kielteisten rahoituspäätösten tuominen, joiden siirtämisen tutkija voisi sitten sallia yliopistoon.
  • Kommentoitiin, että kielteisten päätösten seuraaminen on kiinnostavaa, koska on hyvä tietää, kuinka monta prosenttia hakemuksista menee läpi.
  • Kompattiin, että yliopistoissa ollaan kiinnostuneita sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä. Tietojen ajantasaisuuden kannalta kaikki tiedot ovat tärkeitä. Usein tutkijat eivät ilmoita organisaatiolle kielteisiä päätöksiä.
  • Tulosraporttien tekemiseen kommentoitiin, että jotta raporttiin saadaan sisältöä, niin on olennaista, että tiedot päätöksistä saadaan yliopistojen tutkimustietojärjestelmiin, koska siellä näitä kytköksiä aktiivisesti tehdään niin julkaisuille kuin tutkimusaineistoillekin. Tietojen synkkaus on olennaista. TTV päähän on tehty useita eri rajapintoja eri rahoittajille, niin se että sieltä saataisiin näitä perustietoja mahdollisimman ajantasaisesti helpottaisi yksittäisten tutkimuslaitosten vaivaa, jos olisi tämä perustieto, että oliko päätös kielteinen vai myönteinen.
  • Kommentoitiin, että tutkimusyhteisön pitäisi yhdessä keskustella siitä, miten asioita tässä uudessa digitalisoituvassa maailmassa toteutetaan. yksityisten rahoittajien puolella moni katsoo, että se on henkilölle myönnettyä rahoitusta ja sen takia keskustelu eri organisaatioiden välillä ja yhteistyö olisi olennainen asia. Toiseksi, rahoittajien tietojärjestelmät meillä on ne yhteydet sinne, mutta ne on rakennettu niitä tarkoituksia varten, jossa se ei ole läpihuutojuttu, että uudistusten ja muokkausten tekeminen sinne. Ihan hyvö yhteys meillä siinä on. Tällä hetkellä ollaan menty sitä kautta eteenpäin, että saadaan aina se tietosisältö, joka on helppo seuraavaksi matalimmalla roikkuva hedelmä, siitä eteenpäin. 
  • Jatkokommentti chatissa: Voi todeta, että taustasääntely ei estäisi kielteisten päätösten tietojen siirtoa. Niiden osalta pitäisi vain erikseen konfiguroida, ettei näitä julkaista portaalissa. Mutta on myös muistettava, että kaikki tiedonsiirto on vapaaehtoista. Siksi yhteinen keskustelu on tärkeää.
 • Kommentoitiin, että hyvää tarkentavaa taustatietoa Tutkijan tiedot -työkalusta
 • Kommentoitiin, että suostumusasioiden avaaminen on paikallaan. Organisaatiotasolla kommentoijalla ollaan kiinnostuneita hyödyntämään organisaation näkyvyyden näkökulmasta myös henkilökunnan tutkijan profiileja.


 • Kysyttiin osallistujilta, mihin Tutkijan tietoja voisi hyödyntää.
  • Kommentoitiin tietojen jatkohyödyntämisestä, kun ja jos organisaatio vaihtuu (asiantuntija siirtyy toiseen organisaatioon, jossa on käytössä eri järjestelmä mahdollisesti täysin eri toimittajalta). Kuinka potentiaalisena nähdään ne tilanteet, että kyseisen asiantuntijan profiilista saisi tietoja esitäytettyä omaan järjestelmään. Kaavailtu ja tunnistettu käyttötapaus. Kuinka relevantiksi tällainen käyttötapaus nähdään?
  • Kommentoitiin, että edellä mainittu käyttötapaus nähdään hyödyllisenä ja voisi olla hyvinkin relevantti.

Kevät 2024 (Laura Himanen, CSC)

 • Pyydettiin osallistujia äänestämään kevään 2024 kokousaihe-ehdotuksista mielekkäimpiä.
  • Eniten vastauksia sai CV-työkalu, toisena uudet kotiorganisaation ja ORCID-palvelun tiedot automaattisesti profiiliin.
 • Kysyttiin, jos tulee uusi ORCIDiin liitetty julkaisu, päivittyykö se jo automaattisesti tutkijan profiiliin.
  • Vastattiin, että tällä hetkellä tarjoillaan profiiliityökaluun, mutta automaattinen päivittyminen ei vielä tapahdu. Tuohon automaattisuuteen tähdätään → Profiilin voisi jättää "nukkumaan". 
  • Kommentoitiin, että tuo ehdottoman tärkeää tutkijan parhaaksi palvelemiseksi ja motivoinniksi profiilin luomiseen.
 • Kysyttiin osallistujilta muita kokousaihe-ehdotuksia.
  • Kommentoitiin, että tutkijaprofiileja on noin 500. Aika vähän siis, jos ajatellaan koko Suomea. Miten saisimme tutkijat innostumaan tästä?
  • Viestintä on kestoaihe, markkinointi ja viestintä on keskiössä.
  • Saadaanko joku rahoittaja lähtemään mukaan? Siitä aihe kokoukseen → Olisi hyvä aihe ja motivaattori tutkijoille.
  • Tutkijatyökalun hyödyntäminen organisaatioiden näkökulmasta: CoARA, meritoituminen, vaikuttavuus, näkyvyys jne. → Tutkijan profiilissa ajatuksena, koska tutkija itse esittää profiilinsa niin kuin haluaa, vastuullisen arvioinnin periaatteiden mukaista, tässä kohtaa ei arvioinnin kohde, mutta kohde, eli tutkija saa itse päättää minkälaisena hän haluaa itsensä näyttää maailmalle. Laaja aihe, josta hyvin saisi yhden kokouksen. 
  • Joku tutkija kertomaan työkalun käytöstä. → Viime keväänä käsiteltiin käyttäjätutkimuksen tuloksia, ihan työkalua käyttäneen tutkijan vierailu olisi hyvä aihe. Hyvin saisi liitettyä viestintään.


Ensi kevään yhteisökokoukset:

Ke 13.3. klo 13.30-15

Ke 15.5. klo 13.30-15


Menti-kyselyn tulokset

 • No labels