Yliopistot

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulut

Centria AMK
Diakonia-AMK
Haaga-Helia AMK
Hämeen AMK
Humanistinen AMK
Jyväskylän AMK
Kaakkois-Suomen AMK
Kajaanin AMK
Karelia
LAB
Lapin AMK
Laurea
Metropolia AMK
Oulun AMK  
Poliisiammattikorkeakoulu
Satakunnan AMK
Savonia-AMK
Seinäjoen AMK
Tampereen AMK
Turun AMK
Vaasan AMK
Yrkeshögskolan Arcada 
Yrkeshögskolan Novia

Tutkimuslaitokset

Geologian tutkimuskeskus
Ilmatieteen laitos
Luonnonvarakeskus
Maanmittauslaitos
Ruokavirasto
Suomen ympäristökeskus
Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työterveyslaitos
Ulkopoliittinen instituutti
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Tutkimusrahoittajat

Business Finland
Suomen Akatemia

Alkoholitutkimussäätiö
Diabetestutkimussäätiö
Helsingin Sanomain Säätiö
Jane ja Aatos Erkon säätiö
KAUTE-säätiö
Koneen Säätiö
Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry
Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Orionin Tutkimussäätiö
Paavo Nurmen Säätiö
Paulon Säätiö
Sakari Alhopuron säätiö
Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö

Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Lääketieteen Säätiö
Svenska Kulturfonden
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö

Muut tahot

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Kansaneläkelaitos (KELA)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)
Orton Oy, Tieteellinen tutkimus Orton
Suomen Pankki
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)
Tieteellisten seurain valtuuskunta (sis. Julkaisufoorumi, Avoimen tieteen koordinaatio)
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

  • No labels