Periaatteellinen taso

På arkitekturens principiella nivå beskriver man varför verksamheten utvecklas. Verksamheten inom yrkesutbildningen utvecklas till exempel på grund av lagar och förordningar eller gemensamma strategiska mål. På den principiella nivån definieras utgångspunkter för arkitekturen ur olika perspektiv, dvs. för verksamhets-, informations- och informationssystemarkitektur.

Bild: Principiell nivå i yrkesutbildningens referensarkitektur.


  • No labels