Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen esittäminen koulutustarjonnassa -työryhmä

Työryhmässä Paula Merikko, Raija Pappila, Hely Lahtinen, Soile Pylsy ja Julian Lindberg

Etäkokoukset RAKETTI-OPI:n ACP-huoneessa.

Tulokset

 • Ryhmän tulokset valmiit 9/2013, toiminta päättynyt
 • Kartoitettu tutkintoon johtamattoman koulutuksen kenttä
 • Tunnistettu erityispiirteet, jotka tulee huomioida koulutustarjonnan esittämisessä
 • Toimitettu valmistellut materiaalit OPH:lle, joka järjestänyt tutkintoon johtamattoman koulutuksen toimijoille esittelytilaisuuden
 • OPH:n tilaisuudessa sovittu, että tutkintoon johtamaton koulutus otetaan jatkossa mukaan osaksi OPI:n koordinoiman Opintopolkuryhmän toimintaa

Tavoitteet

Tunnistamme tutkintoon johtamattoman koulutuksen erityispiirteet ja otamme ne huomioon Opintopolku.fi-liitänäisissä työkohteissa ja korkeakoulujen tietomallityössä. Keräämme ne tiedot, joita ei ole tutkintoon johtavaan koulutukseen keskityttäessä huomioitu koulutustarjonnan esittämisessä. Olemme proaktiivisesti yhteydessä Opetushallitukseen asiakokonaisuuden tiimoilta.

Työskentely

Tapaamiset

 • 19.2.2013 ACP-kokous; askelmerkeistä sopiminen, taulukko --> Raija ja Hely täydentävät taulukon
 • 21.2.2013 ACP-kokous; taulukko ja työpajasession suunnittelu
 • 5.3.2013 Synergiaryhmän 5.-6.3.2013 työpajassa sessio
 • 14.3.2013 ACP-kokous; session purku --> Paula piirtää asiasta selventävän kuvan (ks. alla), Raija kerää listan (Google Docs) huomioitavista kokonaisuuksista
 • 20.3.2013  ACP-kokous; kuvan ja listan läpikäynti --> Soile täydentää listan
 • 9.4.2013 ACP-kokous; listan läpikäynti, askelmerkeistä sopiminen
  • Paula: viimeistelee listan ja laittaa OPH:lle + päivittää kuvan
  • Raija: Avoimen foorumin tietohallintoryhmä valmistelee avoinyliopisto.fi-verkkopalvelun konsortion johtoryhmälle 8.5. kokoukseen materiaalia tietomallin nykytilasta ja jäsenyliopistojen kehittämistarpeista. Materiaali tulee myös tämän työryhmän hyödynnettäväksi.
  • Soile: Avoimen ja Joopaksen palvelut -listaa työstetään CSC:llä
 • 17.5.2013 ACP-kokous; tilannekatsaus ja avoimen konsortion johtoryhmän 8.5. kokouksen kuulumiset + materiaali
  • Paula: OPH:lta 15.5. tieto, että edetään aikuiskoulutuksen AIKU-projektin aikataulussa ja aloitetaan keskustelut syksyllä 2013.
  • Raija: tietomallin ydinkysymyksistä keskusteltu 8.5., yhteenveto tulossa. Avoinyliopisto.fi-verkkopalvelun konsortion johtoryhmä jatkaa työpajassa 5.9. portaaliuudistuksen tavoitteiden valmistelua.
  • Soile: 23.9. avoimen ja joopaksen päivittäjille työpaja, Paula mukaan
  • Paula palaa kesälomien jälkeen asiaan syksyn suunnitelmista
 • 23.8.2013 ACP-kokous
  • Kesän kuulumiset; missä mennään?
  • Soilen järjestämät tilaisuudet
   • 5.9. avoimen joryn työpaja
   • 23.9. Joopas + Avoin työpaja
  • Julilta selvitys ensi viikolla
 • 2.9.2013 tilannekatsaus
  • Paula pyytänyt OPH:lta tutkintoon johtamattomien koulutusten toimijoille keskustelutilaisuutta ja laittanut tiedoksi työryhmän materiaalit
  • Julin selvitys saapunut s-postitse ryhmäläisille; kommentoitu
 • OPH järjestää tilaisuuden tutkintoon johtamattoman koulutuksen toimijoille 8.10.2013
  • Sovittu, että tutkintoon johtamaton koulutus otetaan jatkossa mukaan osaksi OPI:n koordinoiman Opintopolkuryhmän toimintaa
  • Työryhmän toiminta päättyy

Materiaaleja

 • No labels