Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Hyödynnä tietoja tietojärjestelmässä tai palvelussa

VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämiä julkaisutietoja voidaan hyödyntää erilaisissa tutkijoille suunnatuissa palveluissa ja prosesseissa. Tiedot voidaan siirtää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluihin, julkaisuarkistoihin, tutkimusaineistopalveluihin tai muihin tutkijoiden käyttämiin palveluihin, jolloin tutkijan ei tarvitse syöttää niitä käsin.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tiedot ovat tällä hetkellä luettavissa REST-lukurajapinnan kautta.

 

 

Selaile julkaisutietoja

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja voi vapaasti selata JUULI-julkaisutietoportaalissa.

 

 

OKM:n julkaisutiedonkeruu

OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu korkeakouluilta sekä muilta tutkimusorganisaatioilta toteutetaan jatkossa kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja mm. korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Tilastotiedot OKM:n tiedonkeruuseen raportoiduista julkaisuista julkaistaan vuosittain Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

 

 

Julkaisufoorumi

VIRTA-julkaisutietopalveluun raportoiduille vertaisarvioiduille julkaisuille määritetään palvelussa Julkaisufoorumi-luokitus, jonka perusteella esimerkiksi korkeakoulujen julkaisuille lasketaan julkaisupisteet rahoitusmallia varten. VIRTA-julkaisutietopalvelu on kytketty Julkaisufoorumin julkaisukanavatietokantaan, joka sisältää kaikkien Julkaisufoorumin arvioimien lehtien, sarjojen ja kustantajien tiedot.

Haluatko hyödyntää VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja?

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä missä tahansa järjestelmässä kahden lukurajapinnan kautta:

Tiedustelut rajapintojen käyttöoikeuksista: virta-julkaisut@postit.csc.fi

  • No labels