Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Perustettu tietosuojavaltuutetun aloitteesta (yht. kuusi sidosryhmä-ohryä).
  • Työskentelyyn osallistuu viranomaisten ja järjestöjen ohella käytännön toimijoita erilaisista oppilaitoksista.
  • Seuraa tietosuoja-asioiden kehitystä opetusalalla ja toimii jäsentensä keskustelufoorumina.
  • Tavoitteena tukea oppilaitoksia tietosuojakysymysten ratkaisemisessa (mm. materiaalit ja tiedotus).
  • Materiaalit
  • No labels