Linkki johtoryhmän asialistalle: https://wiki.eduuni.fi/x/p4RCAw

  1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
  2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  3. Tilannekatsaus
  4. Tietosuoja-asiat: Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa
  5. OKM:n tiedonkeruu ja tietojen käyttö, Tiede-Vipunen
  6. Tutkimustietovarannon portaalin kehittäminen: benchmarking
  7. Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma
  8. Muut asiat
  9. Seuraavat kokoukset
  10. Kokouksen päättäminen

TUHA-verkostosta johtoryhmässä ovat mukana Aija Kaitera ja varajäsenenä Mari Riipinen.
Keskustellaan Blogin kommenteissa kokouksen aiheista tai muista asioista, joita verkoston asiantuntijat pitäisivät tärkeinä käsitellä johtoryhmässä.