Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eduuni-palveluissa on lyhyitä (max. 5 min.) katkoksia kello 6:00 - 7:00 välisenä aikana tiistaina 19.6.2018. Katkot aiheutuvat tietoliikenneverkkoihin tehtävistä muutostöistä.

Pahoittelut katkojen aiheuttamasta häiriöstä.

Eduuni-tiimi


Eduuni services are affected by short service breaks (max. 5 min.) between 6 AM - 7 AM on Tuesday 19th June 2018. Breaks are caused by the network configuration changes. 

We are sorry for the inconvenience.

Eduuni-team

  • No labels