Aika: 15.3.2019 klo 08.30-09.30 (HUOM! kokouksella poikkeusajankohta perjantaina)
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Olavi Pesonen (Karealia), Samuli Malinen (OAMK), Manu Pajuluoma (LY), Liisa Huovinen (UNIARTS), Sari Laaksonen (LAMK), Juha Venho (Turkuamk), Teemu Seesto (FUCIO), Jaakko Riihimaa (AAPA), Ari Hovila (VY), Jukka Ivonen (Haaga-Helia), Jussi Kivinen (TUNI),  Dan Still (CSC), Outi Tasala (CSC), Jussi Auvinen, Karoliina Ahtiainen (CSC), Minna Ala-Mantila (CSC), Antti Mäki (CSC)


1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-47 - Getting issue details... STATUS

 • Käsittely jatkuu edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti 
 • Palaute 5.3.2019 webinaarista
 • Todettiin että AAPA:lla ja FUCIO:lla on varattuna yhteispalvelumallin mukaisiin kehityksiin resursseja, joiden käytöstä ideatoimikunta päättää tapauskohtaisesti. Ensi vuodesta eteenpäin olisi hyvä löytää vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Keskusteltiin, että ehdotetaan OKM:lle IAM -kehitystyön selvitykseen ideamuotoilua työkaluksi.
 • Webinaarin sivu

CSCIDEAPANKKI-50 - Getting issue details... STATUS

 • Idea siirtyy osittain toteutukseen: CSC järjestää minikilpailutuksen Metropolian puitehankinnan alla. Korkeakoulut voivat ilmoittaa CSC:lle halukkuudestaan osallistua.
 • Päätösehdotus: lohkotaan ideasta kilpailutus (valtakirjalla) Metropolian puitehankinnan sisällä omaksi ideakseen ja toteutukseen. Tarkennetaan tässä ideassa kilpailutus (valtakirjalla) käsittämään kokonaan uutta kilpailutusta ja jätetään tämä Idea edelleen tarkennettavaksi.
 • CSC on käynnistämässä minikilpailutusta Metropolian puitehankinnan alla tuntityöstä Peppi-käyttöönotto- ja ylläpitopalveluista. Kilpailutukseen voivat osallitua kaikki halukkaat puitejärjestelyssä mukana olevat korkeakoulut.
 • Tähän kilpailutukseen osallistunevat Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteenliittymä (3AMK) sekä Turun korkeakouluja. 
 • Kilpailutukseen osallistumisen ehtona on kilpailutusdokumenttien hyväksyminen 3AMK:n laatiman pohjan mukaisesti sekä valtakirjan toimittaminen CSC:lle

Päätettiin edetä päätösehdotuksen mukaan ja tehdä Metropolian puitehankinnan alla edistettävästä minikilpailutuksesta erillinen idea. Karelia ilmoitti halukkuudestaan liittyä mukaan. Tunnistettiin, että minikilpailutus ei täysin vastaa alkuperäisen idean tarpeisiin, mutta tuo minikilpailutuksen alaisen asiakastarpeen onnistuneesti esiin ja vastaa joidenkin korkeakoulujen tarpeisiin. Korostettiin, että kyseisessä tapauksessa kilpailutuksen sisällön on määritellyt 3AMK ja CSC fasilitoi minikilpailutusta osana puitesopimusta.

CSC:llä ei ole tällä hetkellä vapaana riittävästi asiantuntijaresursseja vastaamaan alkuperäiseen tarpeseen. Alkuperäinen idea jätetään pöydälle ja asiaan palataan syksyllä.

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

Ei uusia ideoita pankissa.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS  Tiedoksi eteneminen Dan Still

Aallon kanssa aloitettu pilotti käynnissä osoitteessa msp.csc.fi. Palveluun kirjaudutaan Haka-kirjautumisen kautta ja käytössä ovat mm. Azure ja Open Stack -resurssit. Tarkennettiin, että tutkijat voivat käyttää resursseja, mutta hyväksymiskäytäntö hakee vielä muotoaan. Myös muita korkeakouluja toivotaan mukaan pilotin testaukseen ja kehitystyöhön, tällä hetkellä Tampereen yliopisto ilmoittanut kiinnostuksestaan. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä dan.still@csc.fi 

Todettiin, että palvelu ei tule olemaan nykyisiä käytäntöjä edullisempaa, mutta kustannussäästöjä voidaan saavuttaa mm. organisaaatioiden omien työaikaresurssien kautta.

Todettiin, että asiasta olisi hyvä käydä keskustelua myös laajemmalla yleisöllä, ja käydä tarkemmin läpi myös pilvipalveluiden periaatteita ja mahdollisuuksia.  CSC järjestää aiheesta tallenttavan webinaarin, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.


CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS  

 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietohallinto- ja it-johdon verkostot AAPA ja FUCIO selvittävät korkeakoulukohtaisesti halukkuutta osallistua eri polkuihin 1.4. mennessä
 • 3.4. klo 10 webinaari osallistumisesta kiinnostuneille
 • Kiinnostuneiden kesken selvitetään, mitä tehtäisiin, mitä maksaa, olisiko asiantuntijoita käytettävissä
 • Hyödynnetään tarvittaessa korkeakoulujen ja CSC:n kaksisuuntaista puitesopimusta järjestämiseen
 • https://tt.eduuni.fi/sites/kity/AAPAFUCIO/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Asianhallinta2019.aspx
   

CSCIDEAPANKKI-49 - Getting issue details... STATUS Tiedoksi eteneminen

CSCIDEAPANKKI-11 - Getting issue details... STATUS Suljettu ja arkistoitu

CSCIDEAPANKKI-17 - Getting issue details... STATUS Suljettu ja arkistoitu

4. Muut asiat

Tilannetieto: Eduuni-Jiran kirjautumisongelma on korjattu, ja Jira-tiketeille voi kirjautua suoralla URL:llä. Ideoiden seuraaminen kirjautumatta on nyt myös mahdollista, mutta Kanban-näkymä ei ole käytettävissä kirjautumatta.

Ideapankin esittelyvideo on tilattu.


 • No labels