Page tree

Keskustelutilaisuus tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyön kehittämisestä julkaisutiedonkeruussa

 

Aika: Torstai 19.12.2013, klo 13–16

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10 Helsinki neuvotteluhuone Louhi              

Osallistujat Ari Lindqvist, HUS

Jukka Lindeman, THL

Minna Liikala, THL

Tuula Hämäläinen, VTT

Anssi Neuvonen, VTT

Sirpa Thessler, Lynet

Jarmo Saarikko, Metla

Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto

Janne Pölönen, TSV

Olli Poropudas, OKM

Jukka Haapamäki, OKM

Antti Mäki, CSC

Hanna-Mari Puuska, CSC

Pirjo-Leena Forsström, CSC

Tuija Raaska, CSC

Olli Eskola, CSC

 

Tavoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt esiselvityksen, olisivatko valtion tutkimuslaitokset ja yliopistosairaalat kiinnostuneita yhteistyön kehittämisestä julkaisutiedonkeruussa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä jos ovat, millä edellytyksillä yhteistyö voisi toteutua. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on tuottaa suuntaviivoja esiselvityksen laadintaan.

 

 

Asialista

 

1 Avaus

 

2 Esittäytyminen

 

3 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruu

 

Esitykset a 5-10 minuuttia

 

-          OKM-julkaisutiedonkeruun käytännöt ja Vipunen, Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

-          Julkaisufoorumi, Janne Pölönen, Tieteellisten Seurain valtuuskunta

-          Juuli, Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto

-          Virta-suunnitelmat, Antti Mäki, Tieteen tietotekniikan keskus, CSC

-          Tutkijan identifiointi, Hanna-Mari Puuska, Tieteen tietotekniikan keskus, CSC

 

4 Tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden julkaisutiedonkeruu

 

Esitykset ja alustavat näkemykset yhteistyön kehittämisestä julkaisutiedonkeruussa, a 5-10 minuuttia

 

-          Jukka Lindeman ja Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

-          Tuula Hämäläinen ja Anssi Neuvonen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT

-          Jarmo Saarikko, Metsäntutkimuslaitos, Metla

-          Sirpa Thessler, Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä, Lynet

-          Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS

 

5 Keskustelu esiselvityksessä huomioonotettavista asioista

 

6 Tilaisuuden päättäminen