Page tree
TIEDONKERUULOMAKE 2: Tase ja sitä täydentävät tiedot
Vastaavaa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
PYSYVÄT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT Vastaavaa yhteensä, summa sarakkeista C-AQ
Rivit 7-8 emoyliopiston tiedot Rivit 9-10 konsernin tiedotTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXAineettomat hyödykkeetAineelliset hyödykkeetSijoituksetOmakatteisten rahastojen varat, sarakkeet CK+CO+CP (alhaalla)Vaihto-omaisuusPitkäaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetRahoitusarvopaperitRahat ja pankki-saamiset
KehittämismenotAineettomat oikeudetLiikearvoKonserni-liikearvoMuut pitkävaikutteiset menotEnnakkomaksutMaa- ja vesialueetRakennukset ja rakennelmatKoneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeetEnnakkomaksut ja keskeneräiset hankinnatOsuudet saman konsernin yrityksissäSaamiset saman konsernin yrityksiltäOsuudet omistusyhteys-yrityksissäSaamiset omistusyhteys-yrityksiltäMuut osakkeet ja osuudetMuut saamisetAineet ja tarvikkeetKeskeneräiset tuotteetValmiit tuotteet/ tavaratMuu vaihto-omaisuusEnnakkomaksutMyyntisaamisetSaamiset saman konsernin yrityksiltäSaamiset omistusyhteys-yrityksiltäLainasaamisetLaskennalliset verosaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetMyyntisaamisetSaamiset saman konsernin yrityksiltäSaamiset omistusyhteys-yrityksiltäLainasaamisetLaskennalliset verosaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetOsuudet saman konsernin yrityksissäMuut osakkeet ja osuudetMuut arvopaperit
YLIOPTILIKKEHMENOTAINEETOILIIKEARKLIIKEARMUUPMENOAHENNAKKMAAVESIRAKENNUSKONEETMUUAINHENNAKESKOSUUSKONSAAMIKONOSUUSOYYSAAMIOYYMUUTOSAKMUUTSAAMOKRVARATAINEETKESKENERVALMIITMUUVOMVOENNAKKPMYYNTISPSKONSERPSOYYRITPLAINASPLVEROSPMUUTSPSIIRTOSLMYYNTISLSKONSERLSOYYRITLLAINASLLVEROSLMUUTSLSIIRTOSRAPOSUUSRAPOSAKKMUUARVOPRAHATPSVASTAAVAYLIOP_koodiEmo_konserniOSARIVInroTarkistus
-- Valitse ---- Valitse --00E11666
-- Valitse ---- Valitse --00E12666
-- Valitse ---- Valitse --00K13666
-- Valitse ---- Valitse --00K14666
Vastattavaa
ASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJ
OMA PÄÄOMATILINPÄÄTÖSSIIRTYMÄT JA PAKOLLISET VARAUKSETVIERAS PÄÄOMA Vastattavaa yhteensä, summa sarakkeista BB-CI (punainen, mikäli eri kuin 'Vastaava')
Rivit 18-19 emoyliopiston tiedot Rivit 20-21 konsernin tiedotTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXPeruspääomaArvonkorotus-rahastoKäyvän arvon rahastoSidotut rahastotVapaat rahastotMuu oma pääomaOma pääoma yhteensä, summa sarakkeista AS-BAVähemmistö- osuudetTilinpäätös-siirtojen kertymä (Poistoero)Pakolliset varauksetKonsernireserviOmakatteisten rahastojen velatPitkäaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Omakatteiset rahastotMuut sidotut rahastotToimintapääomaEdellisten tilikausien voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)EläkevarauksetVerovarauksetMuut pakolliset varauksetPääomalainatJoukkovelkakirja-lainatVaihtovelkakirja-lainatLainat rahoituslaitoksiltaEläkelainatSaadut ennakotOstovelatRahoitusvekselitVelat saman konsernin yrityksilleVelat omistusyhteys-yrityksilleMuut velatSiirtovelatLaskennaliset verovelatPääomalainatJoukkovelkakirja-lainatVaihtovelkakirja-lainatLainat rahoitus-laitoksiltaEläkelainatSaadut ennakotOstovelatRahoitusvekselitVelat saman konsernin yrityksilleVelat omistusyhteys-yrityksilleMuut velatSiirtovelatLaskennaliset verovelat
YLIOPTILIKPERUSPOARVONKRKAYVANAROKARAHASMSIRAHASVAPRAHASTOIMPOEDJAAMATKJAAMAOPOYHTTAVAHEMTPSKERTYELAKVARAVEROVARAMPAKVARAKRESERVIOKRVELATPPAAOMALPJVELKALPVVELKALPLRAHALAPELAKELPSAADUTEPOSTOVELPRVEKSELPVKONSERPVOYYRITPMUUTVELPSIIRTOVPLVEROVELPAAOMALLJVELKALLVVELKALLLRAHALALELAKELLSAADUTELOSTOVELLRVEKSELLVKONSERLVOYYRITLMUUTVELLSIIRTOVLLVEROVEVASTATTAYLIOP_koodiEmo_konserniOSARIVInroTarkistus
-- Valitse ---- Valitse --00E21666
-- Valitse ---- Valitse --00E22666
-- Valitse ---- Valitse --00K23666
-- Valitse ---- Valitse --00K24666
Tilastokeskuksen tarkentavat tiedot
CKCLCMCNCOCP
Omakatteisten rahastojen varat
Rivit 29-30 emoyliopiston tiedot Rivit 31-32 konsernin tiedotTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXOmakatteisten rahastojen sijoitukset yhteensä (summa sarakkeista CL-CN)josta,Rahat ja pankki-saamisetMuut varat
Rahasto-osuudetMuut osakkeet ja osuudetMuut arvopaperit
YLIOPTILIKOKRSIJYHOKRRAHASOKROSAKKOKRMUUAPOKRRJAPSOKRMUUTVYLIOP_koodiEmo_konserniOSARIVInroTarkistus
-- Valitse ---- Valitse --0E31666
-- Valitse ---- Valitse --0E32666
-- Valitse ---- Valitse --0K33666
-- Valitse ---- Valitse --0K34666