Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 4/2019Jäsenet

Asiantuntijavieraat


Päätösasialista

4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa – ajankohtaista
(61) Annettiin CSC:lle toimeksianto jatkoselvittää tarkemman organisaatiorakennetiedon yhdistämistä Virran suoritus- ja mahdollisesti myös opiskeluoikeustietoon ja tiedon hyödyntämistarpeita korkeakouluissa. Kehitystyön etenemistä koordinoidaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä.


Keskustelumuistio


Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2 Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee

3 Suomi.fi-palvelun ajankohtaiskatsaus (Liite 2)
Projektipäällikkö Jari Manninen, VRK esittelee


4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa - ajankohtaista (Liite 3)
Heini Manninen ja Jukka Kohtanen, CSC esittelevät

5 VIRTAn hallintamalli ja KOSKI-yhteistyön koordinaatio
Majamäki ja Haapamäki esittelevät


6 OPTIETORin nostot  yhteiskokoukseen Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019


7 Muut asiat

8 Tiedoksi9 Kokouksen päättäminen