Kysymyskohtaisessa arvioinnissa voit arvioida vastauksia tenttinäkymän sijasta kysymyksittäin. Tentaattorilla ja Arvioijalla on erilaiset arviointioikeudet yksittäisiin vastauksiin roolin mukaan.

Kysymyskohtaisen arvioinnin saat näkyviin Suoritukset kysymyksittäin -välilehdeltä. Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat essee-kysymykset (myös jossain tentin elinkaaren vaiheessa poistetut).  Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu. Esim.  kysymykseen kertoo, että  on 4 vastausta, joista 3 on arvioitu. Vihreä väri  kysymyksen edessä kertoo, että kaikki kysymykset on jo arvioitu.

  • Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa "Arvioi valitut" -painiketta.
  • Kysymyksen arvioinnin tila voi olla Arvioitu, Arvioimatta, Lukittu.


Kysymyskohtaisessa arviointinäkymässä näet valitsemiesi kysymysten vastaukset, jotka on jaettu välilehdille: Arvioimattomat, Arvioidut ja Lukitut.

  • Arvioimattomat-tilassa oleviin kysymyksiin Tentaattori ja Arvioija pääsevät tekemään arvioinnin.
  • Arvioidut-tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan Tentaattori sekä Arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa. Kun tenttiin on merkitty arvosana (tila on Arvioitu), kysymyksen arviointia voi muuttaa vain Tentaattori.
  • Lukitut-välilehdelle olevien kysymysten arviointia ei pääse muokkaamaan, koska kyseinen vastaus on tentissä, joka arviointi on Lukittu.

Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttämisen) jälkeen voit siirtää kysymyksen Arvioidut-tilaan ja tieto päivittyy myös Kysymysvirran kokonaistilanteeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys Kysymysvirrassa Valmiit-tilaan.

HUOM Jos peruskysymys on muuttunut sen jälkeen kun opiskelija on sen suorittanut, tulee siitä huomioruutu vastauksen yhteydessä (eli kysymys ei ole aivan sama kuin sivun yläreunan kysymys).

Oikeassa reunassa Kysymysvirta-listassa näkyvät kysymykset, jotka ovat sillä hetkellä valittu arvioinnin kohteeksi sekä niiden tilat arvioinnin, esim. 5/7 on 5 tehtävää arvioimatta. Listasta voit valita kysymykset arviointinäkymään.

Tentaattorina pääset antamaa arvosanan ja lukitsemaan tentin arvioinnin vain tenttikohtaisessa näkymässä:

- Merkitse tentin arvosana ja tallenna muutokset, jonka voit vielä muuttaa ennen tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosana, mutta ei lukittu, siirtyy Arvioidut tenttivastaukset -listaan.

- Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valitsemalla: Lukitse arviointi. (ks. alla oleva ohje)


  • No labels