Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tenttivierailu on EXAMin yhteiskäytön toiminnallisuus. Perusversio tenttivierailusta on jo EXAMin 4-versiossa, mutta suositeltava versio on 5.0.x, jossa on parempi yhteiskäytön tuki. 
Tenttivierailussa opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa opintoihin kuuluvan EXAM-tentin jonkun toisen korkeakoulun tenttitilassa.

Opiskelija varaa ajan omasta EXAMista hyödyntäen yhteiskäyttöpalvelua. Tentaattorille tenttivierailu ei aiheuta lisätyötä, jos tentti on lähtökohtaisesti tentittävissä EXAMissa.


  • Opettaja käyttää VAIN omaa EXAMiaan: luo tentin normaalisti ja kun opiskelija on suorittanut tentin, se palautuu tentaattorille arvioitavaksi omaan EXAMiin.
  • Opiskelija käyttää varauksen tekoon omaa EXAMia: kirjautuu normaalisti omaan EXAMiin ja hakee tentin, johon haluaa varata ajan. Kohdassa Valitse tenttitila opiskelija klikkaa "Tenttiajanvaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta" ja valitsee pudotusvalikosta haluamansa organisaation ja haluamansa tenttitilan ym. organisaatiosta. (ks. ylempää kuva 2).
  • Kun opiskelija menee suorittamaan tenttiään vieraskorkeakouluun, hän kirjautuu vieraskorkeakoulun EXAMiin valitsemalla HAKA-valikosta oman korkeakoulunsa ja syöttämällä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Opiskelijalle näytetään vieraskorkeakoulun EXAM-käyttösäännöt ja hänelle kerrotaan, että kirjautumalla ko. korkeakoulun EXAMiin hän samalla hyväksyy nuo säännöt (mm. tallentavan videovalvonnan ja sen, että ko. korkeakoulun valvonnasta vastaavalla henkilöstöllä on pääsy videotallenteisiin). 
  • No labels