eduGAIN-interfederaatio eli luottamusverkostojen verkosto mahdollistaa luotettavan metadatan vaihdon jäsenfederaatioidensa välillä. Identity tai Service Provider tulee ensin rekisteröidä johonkin jäsenfederaatioon (kuten Hakaan), josta se voidaan ylläpitäjän pyynnöstä välittää myös eduGAIN:iin.

Alkujaan eduGAIN on eurooppalainen palvelu, mutta avoinna kaikille akateemisille federaatioille maailmassa. Tämän hetken jäsentilanteen voi tarkistaa eduGAIN:in teknisiltä sivulta.

eduGAIN

 • eduGAIN on alajoukko muiden federaatioiden IdP sekä SP-palvelimista.

 • IdP sekä SP-palvelimet liittyvät kansalliseen federaatioon.

 • Kansallinen federaatio liittyy eduGAIN-interfederaatioon.

 • IdP sekä SP-palvelimet pyytävät tulla julkaistuksi eduGAIN-interfederaatioon.

 • IdP-palvelimet valitsevat resurssirekisterissä mitkä palvelut ovat luotettuja sekä mitä attribuutteja luovuttavat.

 • SP palvelimet  valitsevat resurssirekisterissä luotetut IdP-palvelimet.

 • Sääntöjen pohjalta luodaan jokaiselle palvelimelle oma räätälöity metadata-tiedosto määriteltyjen eduGAIN sääntöjen perusteella.

eduGAIN:n toimintakäytännöistä

eduGAIN:iin rekisteröidyt palvelimet ovat sitoutuneet kukin oman federaationsa käytänteisiin, jotka eivät ole yhteismitallisia. Lisätietoa asiasta on eduGAIN-toimintakäytänteissä, jotka sitovat eduGAIN:iin liittyneitä federaatioita.

Luottosuhteen automaattisuus

 • Hakassa lähtökohta on, että Haka IdP:t luottavat (luovuttavat attribuutteja) kaikkiin Haka SP:iin ja päinvastoin
 • eduGAIN:ssä ei voi automaattisesti olettaa, että kaikki eduGAIN:iin rekisteröidyt IdP:t ja SP:t luottavat toisiinsa

Hakaan rekisteröidyn SP:n ylläpitäjän tulee lisäksi huomioida mm. seuraavaa

 • Kattavuus. eduGAIN:in kautta saattaa kirjautua myös käyttäjiä, jotka eivät ole liitoksissa korkeakouluun (esim. alemmat koulutusasteet)
 • Tunnistuksen tukevuus. eduGAIN:in kautta kirjautuvien käyttäjien tunnistuksen luotettavuus saattaa olla Hakaa heikompi. Myös ryhmätunnukset ovat mahdollisia, samoin erilaiset testitunnukset ja -palvelimet
 • Attribuutit. Käyttäjien attribuuttien saatavuus, semantiikka ja luotettavuus saattaa olla erilainen eduGAIN:n kautta kirjautuville käyttäjille

Tietosuoja-asiat. Hakaan rekisteröidyn IdP:n ylläpitäjän tulee huomioida

 • eduGAIN:iin rekisteröitynyt SP ei välttämättä ole sitoitunut yhtä kattaviin tietosuojaa koskeviin pelisääntöihin kuin Hakaan rekisteröidyt (katso GÉANT-tietosuojakäytäntö)
 • eduGAIN:iin rekisteröidyt SP:t eivät välttämättä ole EU/ETA-alueella, mikä tulee huomioida henkilötietoja luovutettaessa

Hakan SAML-profiilin mukaiset IdP ja SP -palvelimet täyttävät pääosin eduGAIN:in tekniset vaatimukset. Lähinnä eroavaisuuksia on Hakan ja eduGAIN:in edellyttämän SAML 2.0 -metadatan sisällössä.

eduGAIN-käyttöönoton vaiheet

Sekä Identity että Service Provider -palvelinten eduGAIN-rekisteröintiin ja -käyttöön liittyy neljä vaihetta. Vaiheet 1-3 konfiguroidaan Haka-resurssirekisterissä:

1. Tietosuojakäytäntö (lisätietoa)
 • Service Providerin ylläpitäjä päättää, haluaako hän sitoutua GÉANT-tietosuojakäytäntöön.
 • Identity Providerin ylläpitäjä päättää, haluaako hän luovuttaa attribuutteja GÉANT-tietosuojakäytäntöön sitoutuneille Service Providereille.

2. Metadata export. Providerin ylläpitäjä pyytää Haka-resurssirekisterissä, että Provider välitetään eduGAIN:iin.

3. Metadata import. Providerin ylläpitäjä valitsee Haka-resurssirekisteristä, mihin eduGAIN:iin rekisteröityihin vastapuoliin hän haluaa luottaa.

 • Service Provider -ylläpitäjä valitsee, minkä Identity Provider -palvelinten suorittamaan käyttäjätunnistukseen hän luottaa.
 • Identity Provider -palvelinten ylläpitäjä valitsee, mihin Service Provider -palvelimiin hän haluaa luovuttaa attribuutteja.

4 Tekniset konfiguraatiot.

 • Identity ja Service Provider -ylläpitäjät konfiguroivat palvelimeensa lukemaan Haka-metadatan rinnalla myös eduGAIN-metadatatiedostoa, jonka Haka-resurssirekisteri räätälöi erikseen kullekin Providerille kohtien 1-3 valintojen perusteella
 • Service Provider -ylläpitäjä asentaa palvelimeensa Discovery Servicen (eduGAIN:ssä ei ole Hakan tapaista keskitettyä DS-palvelinta)

Yksityiskohtaiset ohjeet IdP- ja SP-ylläpitäjille