Service Provider

Uuden profiilin käyttöönoton myötä SP:n on nyt mahdollista pyytää SAML Subject-ID:tä tai Pairwise-ID:tä. Tämän käyttöönotto tehdään resurssirekisterissä SP:lle "SP Basic information" välilehdellä. Tämä lisää metadataan entiteetti attribuutti määrityksen laajennusta käyttäen (Esimerkki alla, jossa palvelu pyytää pairwise-id:tä) 

rr.funet.fi ja metadata
<EntityDescriptor xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" entityID="https://rr.funet.fi/attribute-test">
 <Extensions>
  <mdattr:EntityAttributes>
   <saml:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:subject-id:req" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
    <saml:AttributeValue>pairwise-id</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
  </mdattr:EntityAttributes>
 </Extensions> ...

Mahdollisia vaihtoehtoja ovat:

 • not in use (laajennus ei ole käytössä)
 • subject-id (SP pyytää subject-id:n)
 • pairwise-id (SP pyytää pairwise-id:)
 • none (SP ei pyydä kumpaakaan Subject-ID:tä)
 • any (palvelulle kelpaa joko subject-id tai pairwise-id)

Shibboleth-SP:n attribute-map

attribute-map.xml
   <Attribute name="urn:oasis:names:tc:SAML:attribute:subject-id" id="subject-id">
        <AttributeDecoder xsi:type="ScopedAttributeDecoder" caseSensitive="false"/>
    </Attribute>

    <Attribute name="urn:oasis:names:tc:SAML:attribute:pairwise-id" id="pairwise-id">
        <AttributeDecoder xsi:type="ScopedAttributeDecoder" caseSensitive="false"/>
    </Attribute>

Identity Provider

Shibboleth-IdP:n mukana toimitetussa attribuutti filtterissä on myös valmiina säännöt näiden subject-id attribuuttien välittämiselle. Filtteri laskee pairwise-id:n läpi jos subject-id:nä pyydetään pairwise-id:tä tai any tyyppiä, subject-id välitetään vain siinä tapauksessa jos sitä pyydetään eksplisiittisesti.

attribute-filter.xml
<!--
  Example rule for honoring Subject ID requirement tag in metadata.
  The example supplies pairwise-id if subject-id isn't explicitly required.
  -->
  <AttributeFilterPolicy id="subject-identifiers">
    <PolicyRequirementRule xsi:type="ANY" />

    <AttributeRule attributeID="samlPairwiseID">
      <PermitValueRule xsi:type="OR">
        <Rule xsi:type="EntityAttributeExactMatch"
          attributeName="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:subject-id:req"
          attributeNameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
          attributeValue="pairwise-id" />
        <Rule xsi:type="EntityAttributeExactMatch"
          attributeName="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:subject-id:req"
          attributeNameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
          attributeValue="any" />
      </PermitValueRule>
    </AttributeRule>

    <AttributeRule attributeID="samlSubjectID">
      <PermitValueRule xsi:type="EntityAttributeExactMatch"
        attributeName="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:subject-id:req"
        attributeNameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
        attributeValue="subject-id" />
    </AttributeRule>
  </AttributeFilterPolicy>

Esimerkki resolverista kun käytetään pairwise-id:nä computedId:tä ja subject-id:nä eduPersonPrincipalNamea

attribute-resolver.xml
 <AttributeDefinition id="samlSubjectID" xsi:type="Scoped" scope="%{idp.scope}">
  <InputAttributeDefinition ref="eduPersonPrincipalName" />
 </AttributeDefinition>

 <AttributeDefinition id="samlPairwiseID" xsi:type="Scoped" scope="%{idp.scope}">
  <InputDataConnector ref="computedSubjectId" attributeNames="computedId"/>
 </AttributeDefinition>
 

On hyvä huomioida että Shibboleth-IdP:ssä oletuksena käytetään BASE64 enkoodausta, mutta suositus on käyttää BASE32 tyyppiä jolloin pienet kirjaimet rajautuvat pois. Kaikki tuotteet eivät suoriudu hyvin merkistöistä joissa isojen ja pienten kirjainten erolla on merkitystä. • No labels