Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän etäkokous

 • 19.8.2011 kello 12-14
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tämän kokouksen pääaiheet ovat tilannekuva ja syksyn toimintasuunnitelma.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. OPI-tilannekuva
 3. Syksyn toimintasuunnitelma
 4. Muut asiat
 5. Ilmoitusasiat
 6. Seuraava kokous
 7. Kokouksen päättäminen

Muistio (19.8.2011)

Läsnä:

Tuomas Orama (pj.)

Juha-Pekka Pihlajakoski

 

Päivi Aho

Minna Pylkkönen

 

Tapio Ekholm

Soile Pylsy

 

Ava Engström

Päivi Pääkkö

 

Petri Heinonen

Jaakko Rannila

 

Jukka Kohtanen

Ulla Tiainen-Sallinen

 

Jorma Korkiakoski

Kati Tiihonen

 

Katri Laaksonen

Sari Zitting

 

Julian Lindberg

Lauri Stigell (siht.)

 

Antti Mäki

 

 1. Kokouksen avaus
  • Puheenjohtajien ollessa poissa sihteeri avasi kokouksen klo 12.00. Puheenjohtaja siirtyi johtamaan puhetta klo 12.20.
 2. OPI-tilannekuva
  • Arkki-kommentointikierroksen vaihe
   • kommentointikierros elokuun loppuun, jotta saadaan seuraavaan työpajaan käytettäväksi; viestinnässä korostettava, että materiaalia voi jatkuvasti kommentoida wikissä
   • haastavaa lähteä kommentoimaan materiaalia nyt; materiaali koettu laajaksi ja epäyhtenäiseksi, kuvaukset eri syvyisiä
   • yksittäisetkin kommentit hyödyllisiä tässä vaiheessa
   • toisaalta huomioitava, että kommentointipyyntö koski yleisimmän tason prosessilistaa
   • työstämisen fokuksen tulisi olla nyt prosessipuolessa
   • seuraavaan etäkokoukseen kootaan siihen mennessä saadut kommentit yhteen
   • virkatyönä materiaalin editoiminen
   • Arkissa nykytilan kuvaamisessa IT-benchmarking yksi mahdollinen lähtöpiste, erityisesti kehitysprojektien näkökulmasta tärkeillä alueilla 
  • Omat projektit
   • TIPTOP
    • Mukana lopullisesti: CSC, FUAS (HAMK, LAMK, Laurea), Metropolia, TAMK, OAMK, JY, TaY, TY (HY) 
    • Hakudokumentin ja projektisuunnitelman tarkentaminen sekä osatoteuttajien vastuunjako ja budjetin hienosäätö käynnissä 
    • Tavoitteena hakudokumenttien jättäminen rahoittajalle syyskuussa 
    • Valmisteluun CSC ostaa Metropolialta Tuomas Oraman työtä 
    • Rekrytoinnit käyntiin kun rahoitus varmistuu 
    • Organisoinnin suunnittelu käynnissä, tiedotetaan seuraavassa kokouksessa lisää
   • LVI ja MAKSU
    • Tavoitteena päättää valmistelutyö Opin piirissä syksyn aikana --> projektin käynnistäminen; harjoitus tulevaisuuden mallille: miten tätä tehdään?
     • Asiakkaat? 
     • Omistajat? 
     • Maksajat? 
    • LVI valmisteluryhmä ennen syyskuun työpajaa 
    • MAKSU viimeistään marraskuun työpajassa, speksausta Metropoliassa jo ennen syyskuun työpajaa, jonka jälkeen valmisteluryhmälle
    • Molemmissa projekteissa asetettiin helmikuun kokouksessa selvitettävät kysymykset
   • INTEGRAATIO
    • erittäin kiinnostava mm. kshj:n ja tiptopin näkökulmasta
    • ensimmäinen työpaja kesäkuussa (muistio)
    • tavoitteena seuraava camp Synergian syyskuun työpajan yhteydessä
  • Seurannassa olevat projektit
 3. Syksyn toimintasuunnitelma
  • 19.8. klo 12 - 14 etäkokous
   • ARKKI-vaihe
   • Omat projektit
   • Seurannassa olevat projektit
   • Syyskuun työpajan sisällön karkean tason jäsentäminen
    • päivä 1: ARKKI
    • päivä 2: kehitysprojektit (LVI, Integraatio/Pera?)
  • 5.9. klo 12 - 14 etäkokous (työpajan valmisteleva)
   • työpajan molempien päivien sisällöllinen valmistelu ja aikatauluttaminen
   • valmisteluvastuiden jakaminen (myös ryhmän jäsenille)
   • kotitehtävät
   • kesu
  • 13. - 14.9. työpaja (JAMK)
   • etukäteisilmoittautuminen välttämätön
   • Day 1: ARKKI: työpajaa ennen virkatyönä editoidaan arkkidokumentaatiota. Tämän työn perusteella työkohteet kirkastuvat.
    • sisällysluettelo, aloitusnäkymä
    • sitten syventäminen esim. prosessikuvauksissa
    • tarvitaan konkreettinen ARKKI-nippu
     • prosessit-palvelut-tietojoukot olemassa (ehkä)
     • kokonaiskuva eri kuvauksissa, mikä tarkkuustaso
     • priorisointi, mitä tulee ensi vaiheessa edistää (kuten haku ja valinta, kirjoittautuminen, ilmoittautuminen, maksu); eli ne osiot, jotka palvelevat omia ja seurannassa olevia projekteja
    • ehdotus toimintatavaksi: jaetaan yleisimmän tason prosessit jo ennen kokousta ryhmille; referenssimateriaalit tarkasteluun myös
     • sihteeri jakaa yleisimmän tason prosesseille vastuulliset dialogissa puheenjohtajien kanssa
   • Day 2: KEHITYSPROJEKTIT
    • LVI
     • tavoite: LVI-valmistelun päättäminen Opin piirissä
     • pienryhmävalmistelu ennen kokousta
     • olemassa olevien kuvausten kerääminen (vanha wiki, kshj-mallinnus, miten palvelu toteutuu opiskelijalle)
     • suhde korkeakoulujen järjestelmät - LVI - KSHJ
     • MAKSU-projektin tarkastelu tarvittavilta osin rinnakkain
    • INTEGRAATIO-projekti / PERA
     • yritetään saada järjestymään camp tässä yhteydessä
  • 6.10. klo 12-14 etäkokous
  • 10.11. klo 14 - 16 etäkokous (työpajan valmisteleva)
  • 21. - 22.11. työpaja (TAMK)
   • etukäteisilmoittautuminen välttämätön
   • Tavoitteena maksu-valmistelun päättäminen Opin piirissä, sisältö tarkentuu syksyn edistyessä
   • Oppijan verkkopalvelut -yhteys
  • 9.12. klo 9 - 11 etäkokous (työpajan valmisteleva)
  • 16.12. klo 10 - 16 pikkujoulutyöpaja
   • etukäteisilmoittautuminen välttämätön
  • teema-aloitteita
   • "Syksyn ohjelmasta tuli mieleen, että SOA-juttuja voisi miettiä jos niitä voisi työstää jollain tasolla? Jos Jorma keksii jotain integraation parista? Saadaanko tarpeeksi esim. SOA-palveluiden hallinnasta, ylläpidosta ja hyväksynnästä? Fokuksena voisi olla myös TIPTOPin / SADeen tukeminen näiltä osin? Saattaa ehkä mennä liian spesifiksi. Ehkä myös "markkinapaikka ja kirjasto"-idean edistäminen?"
 4. Muut asiat
  •  Synergia-ryhmän kokousten valmistelu ja työskentelymenetelmät
   • nykyinen toimitatapa todettiin toimivaksi
   • sihteeri valmistelee osallistavat työskentelymenetelmät
   • jokaisen oltava aktiivinen rohkeasti
   • ajatuksena, että ACP:t tiedonjakamista enemmän, työpajat omien työkohteiden edistämistä
   • erityisesti paikallisten projektien nostaminen myös synergiaryhmän tarkasteluun (korkeakoulujen omat ja yhteiset, jotka eivät vielä tarkastelussa)
  • Huomioidaan syksyn valmistelussa Joonaksen viesti:
 5. Ilmoitusasiat
  •  Ei ollut.
 6. Seuraava kokous
  • 5.9.2011 klo 12 - 14 ACP: JAMK-työpajan valmistelu
 7. Kokouksen päättäminen
  •  puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20. 

Muistion vakuudeksi

Lauri Stigell
sihteeri

Opin kalenteri

 • Syksyn kokousajat 
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels