Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän ACP-kokous

 • Aika: 20.2.2013 9:00-11:00
 • Paikka: https://connect.funet.fi/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon.

Esityslista 

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista

  1. KSHJ-ohjausryhmästä (Janne Santala)
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä (Maarit Tenhunen)
  3. koulutustarjontatietovarannosta (JP Pihlajakoski & Paula Merikko)
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen (Paula Merikko & Ossi Raatikainen)
  5. käyttötapausten katselmointi -työryhmästä (Janne Santala & Paula Merikko)
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Antti Mäki)
 4. Korkeakoulujen tietomalli ja yhteentoimivuuden määritykset
  1. VIRTA-projektin laajennusehdotukset korkeakoulujen tietomalliin (Antti Mäki)
  2. Glossary groupin valmistelema laajennus- ja muutosehdotus ruotsinkielisistä termeistä korkeakoulujen tietomalliin (Antti Mäki)
  3. Ratkaisuehdotusten hyväksyminen ja vieminen KOKOA-koordinaatioryhmälle (Paula Merikko)
 5. Integraatioryhmän toiminnan kehittäminen (Ossi Raatikainen)
  1. Valitaan ryhmälle korkeakoulujen keskuudesta puheenjohtaja
  2. Tilaus seuraavaan ACP-kokoukseen 23.4.: Integraatioryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2013; miten ryhmä edistää yhteentoimivuutta?
 6. Projektien tilannekatsaus
  1. Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden määrityskirjasto -idean esittely (Kristian Haapala)
 7. Muut asiat
 8. Ilmoitusasiat
 9. Seuraavat kokoukset
  1. 5.-6.3.2013 työpaja Aalto-yliopistolla
   1. Käsiteltävät teemat:  aihe-ehdotukset
  2. Kevään 2013 työpajojen ja ACP-kokousten aikataulu
 10. Kokouksen päätös

Muistio 

Osallistujat: Paula Merikko (siht.),Inka Paukku (pj), Antti Mäki, Ossi Raatikainen, Aila Kanniainen, Arja Neuvonen, Hely Lahtinen, JP Pihlajakoski, Juho Friman, Jukka Kohtanen, Kristiina Uolia, Pauli Borodulin, Päivi Aho, Päivi Lignell, Raija Pappila, Sari Zitting, Timo Pieti, Lauri Stigell, Kristian Haapala, Katariina Lehto, Kati Tiihonen, Sami Virtanen, Pietari Tahvonen, Raine Rapo, Soile Pylsy, Virve Peltoniemi, Riitta, Marko Kupiainen, Kirsi Puumalainen, Jukka Tiitto, Klaus Lindberg

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:04.
 2. Asialistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin asialistaksi siten, että kohta 5. Integraatioryhmän toiminnan kehittäminen siirrettiin käsiteltäväksi kokouksen aluksi kohdaksi 3.
 3. Integraatioryhmän toiminnan kehittäminen
  1. Valitaan ryhmälle korkeakoulujen keskuudesta puheenjohtaja
   Raatikainen esitteli Integraatioryhmän tehtävät ja tavoitteet. Toiminta koostuu mm. etäkokouksista, työpajoista ja code campeista. Jos haluaa ryhmän jäseneksi ja s-postilistalle, voi ilmoittautua mukaan ryhmän sihteerille ossi.raatikainen (at) csc.fi. Puheenjohtajaehdokkaita on etukäteen ilmoittautunut yksi, Juho Friman Tampereen yliopistosta. Friman on ollut mukana Integraatioryhmän toiminnassa mm. code campeilla. Hän toimii tällä hetkellä TIPTOP-hankkeessa kehittäjänä. Juho Friman valittiin integraatioryhmän puheenjohtajaksi.
  2. Tilaus seuraavaan ACP-kokoukseen 23.4.: Integraatioryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2013; miten ryhmä edistää yhteentoimivuutta?
 4. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista

  1. KSHJ-ohjausryhmästä
   Aiheen esittelijäksi merkitty Santala oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Todettiin, että hankekokonaisuus etenee suunnitelmien mukaisesti.
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä

   Aiheen esittelijäksi merkitty Tenhunen oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Tenhusen tervesiet: Aspa-ryhmän puheenjohtaja ja sihteeri laativat loppuraportista luonnoksen, joka käsitellään ryhmässä maalis-huhtikuun aikana. Raportti lähetetään KSHJ-ohjausryhmälle, -projektihenkilöstölle ja opintohallinnon verkostoille ke 17.4. 2013. Joitakin auki olevia asioita on vielä ratkaisematta, mutta yleisesti työ on hyvällä mallilla ja ratkaisuihin on edetty erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Aspa-ryhmä esittää KSHJ-ohjausryhmälle, että korkeakoulujen yhteishaun käytäntöjen kehittämistä jatketaan käyttöönoton jälkeen.

  3. koulutustarjontatietovarannosta
   Pihlajakoski kertoi koulutustarjotatietojen käsittelystä tietomalli-iskuryhmässä. Työn tavoitteena on laajentaa korkeakoulujen tietomallia sieltä puuttuvilla koulutustarjontatiedoilla. Työ on edennyt iskuryhmässä suunnitellusti, ja tuloksia käsitellään seuraavaksi Synergiaryhmän työpajassa 5.-6.3.2013.
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen
   Raatikainen kertoi, että opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelusta tehdään esiselvitys, jonka perusteella voidaan tehdä päätös voidaanko palvelua toteuttaa. Esiselvityksessä kartoitetaan yhteisen ilmoittautumispalvelun tarpeet ja mahdollisuudet sekä erilaiset toteutusvaihtoehdot. Samalla kartoitetaan nykyiset ilmoittautumisprosessit. Ekosysteemiryhmä viimeistelee Synergiaryhmän piirissä jo pitkälle työstetyn tietosisällön, minkä jälkeen dokumentti luovutetaan OPH:lle, joka julkaisee rajapinnat loppuvuodesta. Identiteetinhallinta-asioiden selvittäminen, mm. käyttäjähallinnan suhde korkeakoulujen opiskelijarekistereihin. Lignell totesi, että rajapintojen suhteen aikataulun kanssa on kiire, jotta korkeakoulut voivat valmistautua kevään/alkukesän siirtoihin. Kohtanen painotti, että on selvitettävä työssä aiemmin mukana olleilta, mitkä ovat sudenkuopat, jotta niihin ei tällä kertaa kompastuta ja projekti saadaan maaliin asti. Paukku totesi, että on tärkeää selvittää korkeakoulujen tarpeet ja rajata projekti sen mukaan.
  5. käyttötapausten katselmointi -työryhmästä
   Merikko kertoi, että 14.2. on järjestetty katselmointitilaisuus hakulomakkeesta, hakemuksen käsittelystä ja seurannasta. Seuraava katselmointi on maaliskuun lopussa valinnoista ja sijoittelusta. Katselmointityöryhmän työskentely saatu valmiiksi, seuraavana askeleena korkeakoulujen hyväksymistestausryhmä.
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta
   1. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovarantoseminaari järjestettiin 6.2., ks. materiaalit täältä.
   2. Mäki kertoi, että koodistoihin on tehty selitteitä, joita kommentoidaan seuraavaksi ekosysteemiryhmässä, opiskeluoikeuden tila -koodistosta aloittaen.
   3. Synergiaryhmälle on annettu toimeksianto tietohallinto-ohjausryhmältä tehdä survey-tutkimus yksinkertaisilla monivalinta-kysymyksillä kirjauskäytännöistä loppukäyttäjille. Antti Mäki ja Lauri Jokipii VIRTA-projektista työstävät kyselyä.
   4. Lukurajapintaratkaisusta tarjouskilpailu kesken, huhtikuun lopussa saataneen ensimmäiset versiot tuotettua.
   5. Hallituksen esityksen käsittely etenee, Hannu Siren kuultavana sivistysvaliokunnassa 19.2.2013. Tietosuojavaltuutetun kuuleminen sivistysvaliokunnassa meni odotetusti, ei huomautettavaa.
 5. Korkeakoulujen tietomalli ja yhteentoimivuuden määritykset
  1. VIRTA-projektin laajennusehdotukset korkeakoulujen tietomalliin
   Ehdotukset: 1. Mahdollistetaan henkilön ja maan välille jatkossa useampi kuin yksi liitäntä ja luodaan yhteyksille roolikoodisto. 2. Opiskeluoikeuden pätevyys; malliin lisätään kytkös opiskeluoikeuden ja pätevyyden välille. 3. Kieliversiointi; tietomalliin lisätään kieliversioinnin mahdollistavat luokat. Sari Pulkkisen eilen lähettämiin kysymyksiin vastattu s-postitse; ei aiheuta toimenpiteitä. Ryhmä hyväksyi muutokset eteenpäinvietäväksi.
  2. Glossary groupin valmistelema laajennus- ja muutosehdotus ruotsinkielisistä termeistä korkeakoulujen tietomalliin
   Korkeakoulujen tietomallin ruotsinkielinen versio; ehdotetut muutokset ja laajennukset hyväksyttiin eteenpäinvietäviksi. Perjantaina on Glossary Groupin työpajakokous, aiheena termien selitysten tarkasteleminen ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon koodistot ruotsinkielisestä näkökulmasta.
  3. Ratkaisuehdotusten hyväksyminen ja vieminen KOKOA-koordinaatioryhmälle
   OPI-koordinaatio, VIRTA-projekti ja CSC:n tietomallintajat tekevät ratkaisuehdotuksen, joka käsitellään KOKOA-koordinaatioryhmässä 21.3.2013.
 6. Projektien tilannekatsaus
  1. Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden määrityskirjasto -idean esittely
   Määrityskirjastosta on tulossa osa yhteentoimivuuden tukidokumentaatiota. Haapala kertoi työn etenemisestä. Seuraavaksi kartoitetaan avoimeen lähdekoodiin perustuvaa julkaisutapaa yhdessä Integraatioryhmän kanssa. Ajatuksena on tehdä yhteistyötä myös TIPTOP-projektin kanssa mm. tarpeiden kartoittamisen osalta..
  2. Tiedoksi pohjoismainen yhteistyö NordForumilla, pohjoismainen liikkuvuus -business case opiskelijatietojen siirtämisestä.
 7. Muut asiat
  1. OPI-osahankkeen ohjausryhmää päätetty laajentaa uusilla jäsenillä, tavoitteena yhteistyöverkostojen yhteistyön tiivistäminen.
  2. KOHVI-työn (SADe/oppija –hankkeessa tehty toisen ja perusasteen opintohallinnon viitearkkitehtuuri) tuloksista on tänään laitettu tietoa Synergiaryhmän sähköpostilistalle. OPI-koordinaatio huolehtii, että Synergiaryhmässä verrataan KOHVI-materiaalia omaan ARKKI-työhömme.
  3. Mäki esitteli VIRTA-projektin tuottamia korkeakoulujen tietovarannon koodistojen selitteitä.
 8. Ilmoitusasiat
  Ei ilmoitusasioita.
 9. Seuraavat kokoukset
  1. 5.-6.3.2013 työpaja tietomalli-teemalla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla, Arcadia E-107.
   1. Käsiteltävät teemat:  aihe-ehdotukset
    Lindberg ehdotti koodistopalvelun käyttöön liittyvien asioiden jatkokäsittelyä ylläpitonäkökulmasta. Mäki kertoi, että korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon koodistojen osalta OPH ja tilapäisesti myös VIRTA-projekti huolehtivat koodistojen saatavuudesta. Tilastokeskus on antanut koodistot jaettavaksi ja todennut, että ne voidaan koodistopalvelussa julkaista. Jatkossa on sovittava käytännöistä, jossa koodiston omistaja jakaa koodiston koodistopalvelun kautta.
  2. Kevään 2013 työpajojen ja ACP-kokousten aikataulu
 10. Kokouksen päätös
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00.

 • No labels