Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja Turun yliopistolla 11.2.2015-12.2.2015


Tulokset pähkinänkuoressa ja seuraavat askeleet

Tulokset

 • Työpajassa tuotettiin ehdotus opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosesseiksi ja palveluiksi.
 • Tämä työ tehtiin aikaisemmin tehdyn työn pohjalta: työpajassa käytiin läpi aikaisemmin tehtyä viitearkkitehtuurityötä ja viimeaikaisissa järjestelmäkehityshankkeissa käytettyjä lähestymistapoja.

Seuraavaksi

 • Tehdyt ehdotukset saatetaan Synergiaryhmän tietoon 23.2.2015
 • CSC:n asiantuntijat työstävät yhdessä Synergiaryhmän jäsenten kanssa prosesseja ja palveluita tarpeellisilta osin eteepäin 27.2.2015 mennessä
  • Terminologia tarkistetaan vielä kerran
  • Kunkin prosessin ja palvelun yhteyteen laaditaan selitys
 • Synergiaryhmän jäsenet kommentoivat työpajassa laadittua ja eteenpäin muokattua ehdotusta prosesseiksi ja palveluiksi 4.3.2015 saakka
 • Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostojen sekä Opetushallituksen yhteinen KOOTuki-ryhmä käsittelee ehdotuksen kokouksessaan 13.3.2015 ja päättää mahdollisesti esittää Opetusministeriön asettamalle Tietohallinto ja ICT -ryhmälle, että tämä päättää julkaista opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosessit ja palvelut osana korkeakoulujen yhteistä valtakunnallista viitearkkitehtuuria
 • Opetusministeriön asettama Tietohallinto ja ICT -ryhmä kokoontuu 19.3.2015 ja
  • päättää mahdollisesti julkaista ehdotetut opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosessit ja palvelut osana korkeakoulujen yhteistä valtakunnallista viitearkkitehtuuria; tai
  • päättää mahdollisesti palauttaa ehdotetut prosessit ja palvelut jatkovalmisteluun korkeakoulujen yhteistä valtakunnallisen viitearkkitehtuurin näkökulmasta annetulla saatteella

Ohjelma  

 

Keskiviikko 11.2.2015
9:30-9:45Aamukahvi

9:45-10:00

Työpajan avaus (Päivi Lignell)

 • esittäytymiskierros
10:00-10:10Turun yliopisto esittäytyy (tietojärjestelmäpäällikkö Mikko Arasmaa)
10:10-10:30

Aihe: Johdatus viitearkkitehtuurityön tilanteeseen ja tavoitteisiin

Sisältö:

Vastuuhenkilö: Pekka Linna

Tavoite: Jaettu käsitys työpajassa tehtävän työn tavoitteista

10:30-11:00

Aihe: Johdatus prosessien kanssa työskentelyyn

Sisältö: Aamu- ja iltapäivän työskentelyn esittely

Toimintatapa: Alustus ja keskustelu

Vastuuhenkilö: Pekka Linna

Tavoite: Jaettu käsitys ryhmätöiden tavoitteista ja toimintatavasta.

11:00-12:30Ryhmätyöt (kh 441 ja kh 375B)
Ryhmä I

Aihe: Prosessijaottelun hyödyntäminen järjestelmäkehityshankkeissa 2014-2015

Sisältö:

Tavoite: Synteesin muodostaminen eri järjestelmäkehityshankkeissa käytetyistä prosessiluokitteluista

Toimintatapa: Eri luokittelujen vertaaminen yhtäläisyyksien ja erojen tunnistamiseksi. Yläluokka-alaluokka-suhteiden tunnistaminen. Muiden eroavaisuuksien syiden ja merkityksen pohtiminen. Yhden ehdotuksen laatiminen.

Henkilöt: Mikko Arasmaa, Päivi Lignell

Vetäjä: Virve Peltoniemi

Ryhmä II

Aihe: Prosessikuvausten päivittäminen

Sisältö: Raketti-OPI-hankkeen puitteissa kehitetyt prosessikuvaukset

  • (Arkki-vaiheen tuotokset (2011))
  • Syksyn 2013 ja kevään 2014 tuotokset Synergiaryhmän piirissä

Tavoite: Raketti-Opi hankkeen puitteissa kehitettyjen prosessikuvausten ja -luokitusten tuominen helmikuuhun 2015

Toimintatapa: Laaditun ehdotuksen läpikäyminen etenkin terminologian näkökulmasta, mutta myös tarkkaillen mitä vaikutusta on ollut kuluneen vuoden aikana tehdyillä koulutuksen ym. keskeisten käsitteiden uudelleenmäärittelyillä

Henkilöt: Totti Tuhkanen, Tapio Ekholm

Vetäjä: Suvi Remes

Tavoite: Terminologialtaan ja käsitteistöltään ajantasaistettu versio OPI-prosesseista

Ryhmä III

Aihe: Kansallisten käytössä olevien prosessijaottelujen synkronisointi

Sisältö: Suomessa ja Ruotsissa käytössä olevat prosessijaottelut

Tavoite: Synteesin muodostaminen Suomessa ja Ruotsissa käytetyistä prosessiluokitteluista

Toimintatapa: Eri luokittelujen vertaaminen yhtäläisyyksien ja erojen tunnistamiseksi. Yläluokka-alaluokka-suhteiden tunnistaminen. Muiden eroavaisuuksien syiden ja merkityksen pohtiminen. Yhden ehdotuksen laatiminen.

Henkilöt: Raine Rapo, Heidi Ponsiluoma

Vetäjä: Arja Neuvonen

Ryhmä IV

Aihe: Toisen asteen koulutuksen prosessit

Sisältö: Suomessa ja Yhdysvalloissa toista astetta varten laaditut prosessijaottelut

  • Opetushallituksen johdolla lähinnä perusastetta ja toista astetta varten laaditun kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin mukaiset prosessit (2012)
  • Amerikkalaisen American Productivity & Quality Center (APQC) -järjestön laatima prosessiluokitus koulutukselle, erityisesti toisen asteen oppilaitoksille (1996-2014)

Tavoite: Synteesin muodostaminen Suomessa ja Yhdysvalloissa toista astetta varten kehitetyistä prosessiluokitteluista

Toimintatapa: Eri luokittelujen vertaaminen yhtäläisyyksien ja erojen tunnistamiseksi. Yläluokka-alaluokka-suhteiden tunnistaminen. Muiden eroavaisuuksien syiden ja merkityksen pohtiminen. Yhden ehdotuksen laatiminen.

Henkilöt: Arja Kokkonen-Metsola, Petri Mustajoki

Vetäjä: Päivi Aho

12:30-13:30Lounas (omakustanne) alakerta, Macciavelli, kabinetti 1
13:30-14:05Ryhmätyöt jatkuvat
14:05-14:55

Aihe: Synteesien synteesit

Sisältö: Ryhmätöitä, joissa aamupäivällä tehdyt synteesit yhdistetään

Tavoite: Kaksi (toisistaan poikkeavaa) ehdotusta opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosesseiksi

Ryhmä A

Aihe: Ryhmän I ja ryhmä III synteesien synteesi

Sisältö: Ryhmätyö, jossa aamupäivällä tehdyistä synteeseistä tehdään synteesi

Toimintatapa:

 • Kumpikin ryhmä esittelee aamupäivällä tuottamansa synteesin (10 min / esitys)
 • Ehdotettujen prosessimallien erot tunnistetaan ja niiden syitä ja merkityksiä pohditaan (20 minuuttia)
 • Ryhmä päättää yhteisestä synteesistä keskustelun pohjalta ja kirjaa sen ylös (20 minuuttia)

Henkilöt: Mikko Arasmaa, Päivi Lignell, Virve Peltoniemi, Raine Rapo, Heidi Ponsiluoma, Arja Neuvonen

Vastuuhenkilö: Päivi Lignell

Tavoite: Suomalaista korkeakoululaitosta varten tehty ehdotus opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosesseista viimeaikaisissa järjestelmäkehitysprojekteissa ja Suomen ja Ruotsin kansallisissa luokitteluissa käytettyjen prosessilistojen pohjalta.

Ryhmä B

Aihe: Ryhmän II ja ryhmän IV synteesien synteesi

Sisältö: Ryhmätyö, jossa aamupäivällä tehdyistä synteeseistä tehdään synteesi

Toimintatapa:

 • Kumpikin ryhmä esittelee aamupäivällä tuottamansa synteesin (10 min / esitys)
 • Ehdotettujen prosessimallien erot tunnistetaan ja niiden syitä ja merkityksiä pohditaan (20 minuuttia)
 • Ryhmä päättää yhteisestä synteesistä keskustelun pohjalta ja kirjaa sen ja valintansa perustelut muistiin (20 minuuttia)

Henkilöt: Arja Kokkonen-Metsola, Petri Mustajoki, Päivi Aho, Suvi Remes, Totti Tuhkanen

Vastuuhenkilö: Tapio Ekholm

Tavoite: Suomalaista korkeakoululaitosta varten tehty ehdotus opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosesseista ajantasaistetun OPI-perinnön ja toista astetta varten laadittujen prosessilistojen pohjalta.

14.30Iltapäiväkahvi (mukaan ja ryhmiin)
14.55-15.45

Aihe: Synteesien synteesien synteesi

Sisältö: Yhteinen ryhmätyö, jossa aamu- ja iltapäivän kuluessa tehdyt synteeseistä tehdään synteesi

Toimintatapa:

 • Kumpikin ryhmä esittelee aamupäivällä tuottamansa synteesin (10 min / esitys)
 • Ehdotettujen prosessimallien erot tunnistetaan ja niiden syitä ja merkityksiä pohditaan (20 minuuttia)
 • Ryhmä päättää yhteisestä synteesistä keskustelun pohjalta ja kirjaa sen ja valintansa perustelut muistiin (20 minuuttia)

Henkilöt: Mikko Arasmaa, Päivi Lignell, Virve Peltoniemi, Raine Rapo, Heidi Ponsiluoma, Arja Neuvonen, Päivi Lignell, Arja Kokkonen-Metsola, Petri Mustajoki, Päivi Aho, Suvi Remes, Tapio Ekholm

Vastuuhenkilö: Totti Tuhkanen

Tavoite: Termeiltään ja käsitteiltään ajantasainen lista ja luokittelu opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosesseille suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä

15:45-16:00Päivän yhteenveto: Päivi Aho
19:00-Omakustanneillallinen ravintola Sergio'ssa.

--

Torstai 12.2.2015
8:30-8:45Aamukahvi
8:45-9:00Työpajapäivän avaus, Päivi Aho
9:00-9:15Johdatus päivän työskentelyyn, Pekka Linna
9:15-9:45

Aihe: Palveluista kokonaisarkkitehtuurissa

Sisältö: Palvelutermin useat sisällöt

 • Kartturi sisältää kolmen eri tason palveluita
  • Substanssitoiminnan ylätason palveluita, ns. liiketoimintapalveluita
  • Tietojärjestelmäpalvelut = varsinaista substanssitoimintaa tukevat järjestelmillä toteutettavat palvelut
  • Teknologiapalvelut = laiteteknologian ja muun tekniikan tarvitsemat palvelut
 • Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri sisältää
  • Opintohallinnon loogiset tietojärjestelmäpalvelut
  • Yhteiset toiminnalliset tietojärjestelmäpalvelut
  • Tekniset tietojärjestelmäpalvelut
 • ARKKI-työ sisältää
  • Toimintaa tukevat palvelut
  • Järjestelmäpalvelut
   • Yleiset tekniset palvelut
   • Yleiset toiminnalliset palvelut
   • Viitepalvelut

Vastuuhenkilö: Pekka Linna

Tavoite: Käsitys niistä eri tavoista, joilla palvelutermiä käytetään kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä

9:45-10:15

Aihe: KA-SIG-verkoston viitearkkitehtuurityö

Sisältö: Käynnissä oleva KA-SIG-verkoston projekti

Materiaali: Korkeakoulujen viitearkkitehtuurityön tavoitteet (työ kesken ja saattaa vielä tarkentua semantiikan osalta)

Vastuuhenkilö: Petri Mustajoki

Tavoite: Käsitys siitä, mitä KA-SIG-verkoston projektissa tavoitellaan ja kuinka siinä ymmärretään palvelut, sekä aavistus siitä, mitkä työn mahdolliset päällekkäisyydet opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurityön kanssa ovat.

10:15-11:00

Aihe: Palvelut opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurissa: määrittely ja rajaus

Sisältö: Ryhmätyö, jossa  päätetään

 • minkä tyyppisiin asioihin viitataan palveluina opiskelun ja opetuksen viitearkkitehtuurityön yhteydessä
 • mikä jätetään tämän viitearkkitehtuurin ulkopuolelle esimerkiksi tietohallinnon yhteisötyörakenteissa päätettäväksi sidosarkkitehtuuriksi
 • mitä otetaan mukaan opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuriin

Tavoite: Yhteinen ja perusteltu määritelmä palveluille sekä yhteinen ja perusteltu rajaus niille palveluille, jotka listataan opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurissa

11:00-11:30

Aihe: Synteesin synteesin synteesi prosesseista

Sisältö: Keskiviikkona aloitetun työn loppuunsaattaminen

Toimintatapa: Iskuryhmä esittelee työnsä tulokset. Käydään keskustelu iskuryhmän johdolla. Tehdään tarpeelliset ratkaisut. Kirjataan perustelut.

Vastuuhenkilö: Totti Tuhkanen

Tavoite: Tavoite: Termeiltään ja käsitteiltään ajantasainen lista ja luokittelu opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosesseille suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä

Tulos: Ehdotus prosessiluokitukseksi (sarake A)

11:30-12:30

Lounas (omakustanne) alakerta, Macciavelli, kaksi pöytää kab. 1:n edessä

12:30-14:45

Aihe: Palvelut opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurissa: palvelulistaus

Sisältö: Ryhmätyö, jossa päätetään

 • mitä palveluita opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurissa listataan; sekä
 • mille taholle annetaan ne Raketti-Opi-työn yhteydessä tehdyn työn tulokset, jotka nyt tehtävän päätöksen mukaan eivät enää kuulu opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuriin

Materiaalit:

Vastuuhenkilö: Tapio Ekholm

Tavoite: Ajankohtaistettu ja julkaisukelpoinen versio palveluista sekä käsitys siitä millä taholla on vastuu sidosarkkitehtuurityöstä

Tulokset eli ehdotus opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon alueen palvelulistaksi

Iltapäiväkahvi (työskentelyn ohessa) klo 14.30

 

14:45-15:00Työpajan yhteenveto ja päätössanat, Päivi Lignell

Käytännön järjestelyt

Aika: 11.2.2015-12.2.2015

Paikka: Turun yliopisto, EDUCARIUM kh 441, Assistentinkatu 5 (kartta)(Edun vapaat parkkipaikat)

 • Erikoisruokavaliot kahvitarjoiluja varten voi ilmoittaa etukäteen OPI-koordiaatiolle, opi(at)csc.fi.
 • No labels