Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Maanantai 22.2.2021 klo 10.00-12.00

Etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/826095662

Tallenne: https://kannu.csc.fi/s/A62LwKxqniJjND6


Agenda

1.Kokouksen järjestäytyminen 

  • Kokouksen avaus
  • Läsnäolijoiden toteaminen
  • Asialistan hyväksyminen
  • Edellisen etäkokouksen muistion hyväksyminen

2. OPH:n digipalveluiden ja Opintopolun kehittämisen tilannekatsaus, Ulla Kauppi, OPH 

3. Nostot KOOTuen kokouksesta, Sanna Waris ja Päivi Vähäsalo 

  • Koulutusmuodot ja HAKA-attribuutit työryhmän perustaminen, Jukka Kohtanen

4. Hankekyselyn tulosten esittely, Annika Mauno, CSC 

5. Ajankohtaiskatsaukset

6. Muut asiat

  • Keskustelutilaisuus kansainvälisen opiskelijan maahantuloprosessin kehittämisestä  8.2.2021

7. Kokouksen päättäminen

  • No labels