Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viitearkkitehtuuri on parhaillaan päivitysprosessissa: https://wiki.eduuni.fi/x/R4uDB

Sivuston rakenne ja tämä sivu

Tässä sivustossa julkaistaan korkeakoulujen yhteisisiksi tarkoitetut määritykset opiskelun ja opetuksen sekä niiden tuen ja hallinnon prosesseista. Julkaistuna on aina uusin versio, jossa on merkitty tiedoksi päivämäärä, jolloin KOOTuki-ryhmä on version käsitellyt. Tämä sivusto tarjoaa siis aina pysäytyskuvan prosessien viimeisimmästä hyväksytystä versiosta. Tällä hetkellä esillä on KOOTuki-ryhmässä 14.12.2015 käsittelyssä ollut versio, joka kattaa koulutuksen ja opintojen järjstämisen prosessit, ei opiskelun ja opetuksen prosesseja itseään, joita ollaan määrittelemässä erillisessä selvitysprojektissa.

Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosessit

Yleiskuva

Prosesseista on tuotettu yleiskuva, joka sisältää KOOTuki-ryhmän kokouksessaan tekemät täydennykset (opetuksen tuki sekä opiskelun tuki):

 

Tarkempi kuvaus prosesseista

Prosesseista aliprosesseineen on myös laadittu tarkemmat kuvaukset, jotka löytyvät omilta alisivuiltaan

Esittelymateriaalit

  • No labels