Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 2/2023


Jäsenet 

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
  • Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu ESTE
  • Jaakko Riihimaa, Haaga-Helia
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto-yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus
 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus
 • Rico Martikainen, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto ESTE
 • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri


Asiantuntijavieraat

 • Projektipäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Koordinaattori Kimmo Rautio, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Koordinaattori Aino-Kaisa Ellfolk, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Riikka Rissanen, Opetushallitus
 • Vilho Kolehmainen, Digivisio
 • Leena Latva-Rasku, Digivisio

Muistio


1.Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen ja osallistujien toteaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.
 • Puheenjohtaja totesi, että asialistan kohta 4, Opettajarekisterin määrittelytyö, jää pois tästä kokouksesta. Tämän jälkeen asialista hyväksyttiin.


2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


3. Kv-tiedonvaihto CBDS-hankkeessa, Riikka Rissanen, Opetushallitus  LIITE

 • Rissanen kertoi Cross Border Digital Services (CBDS) -hankekokonaisuudesta esityksen mukaisesti. 
  • Kyseessä on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama hanke kv-tiedonvaihdon kehittämisestä.
  • Opetushallitus vastaa Opiskelu toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa -osahankkeesta, ja Rissanen toimii tämän projektipäällikkönä. 
   • Hankkeessa on tavoitteena muun muassa laajentaa EMREX-verkostoa ja lisätä tiedonsiirtoratkaisun käyttöä, sekä yleisesti tunnistaa tiedonvaihtoon liittyviä haasteita.
   • Käyttötapauksena voisi olla esimerkiksi hakeutuminen toiseen maahan opiskelemaan ja aiempien opintotietojen siirtäminen kyseiseen maahan/oppilaitokseen, johon henkilö on hakemassa.
  • Osana esitystään Rissanen esitteli kuvaa, jossa eritellään Opetushalituksen näkymää siihen, missä hankkeissa opintotietojen vaihtoa kehitetään Euroopassa ja Suomessa.
 • Rissanen jakoi kokouksen osallistujille myös linkin materiaaliin, jossa on koottua tilannekuvaa Pohjoismaista ja Baltiasta muun muassa tietovarantojen tilanteesta: Baseline study of cross-border data exchange in the Nordic and Baltic countries" (norden.org)


Keskustelu

 • Widgrén-Sallinen: Mielenkiintoinen esitys. Miten varmistetaan kaikkien hankkkeiden yhteentoimivuus, ettei tehtäisi päällekkäistä työtä?
  • Rissanen: En pysty kansallisesti vastaamaan, mutta osaisiko Haapamäki sanoa jotain rinnaikkisten projektien maaliin juoksusta? Minkälaisia mahdollisuuksia meillä on hallita tätä kansallisesti?
  • Haapamäki: Tunnistettu haaste. Suomen osalta OPH monessa hankkeessa päätekijä, kuten esimerkiksi DC4EU:ssa. EMREX mahdollisesti myös siirtymässä OPH:lle, jotta saisi helpommin toisen asteen opintotiedot KOSKESTA käyttöön.
 • Kolehmainen: Olennainen kysymys. Digivision kumppanuussuunnitelmassa määritelty pyöreän pöydän tapaamiset OKM, OPH, CSC ja Peppi sekä Sisu -ekosyteemien kesken. Tavoitteena tässä on tunnistaa keskeiset vaikuttajat. Äskeinen esitys on loistavaa materiaalia Digivisiolle, kiitos. Olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen tärkeää (="Reusing building blocks"), olisi kaikille tarvittaville tiedoille ja ekosysteemeille yhteinen säiltyspaikka (="repository"), joista jokainen voisi poimia itseä koskevat asiat. Digivisiossa tätä edistetty mutta tapahtuu vain Digivision sisällä.
 • Tuononen: Selkeä ja mielenkiintoinen esitys. Tilastoviranomaiset ovat osaltaan vaihtaneet tietoja Pohjoismaiden sisäisessä Nordic Mobility -hankkeessa. 
  • Rissanen: Olen kuullut Nordic Mobilitysta.
 • Immonen: Haasteet eivät yleensä ole teknisiä vaan lainsäädännöllisiä ja organisatorisia. Alun perin Digivisiolla ei ollut varsinaista tähtäintä (toiminnalleen), vaan sateenvarjo, jonka alle kaikki palvelut saataisiin. Yleisesti on olemassa paljon kärkihankkeita, jotka eivät välttämättä hankekauden jälkeen enää etene. Miten rakennetaan yhteydet kansalliselle ja kansainväliselle tasolle? Ensin (hankkeet) kansallisesti saman sateenvarjon alle ja sitten kansainvälisesti.
  • Rissanen: Hyvää tietoa meille 
 • Haapamäki: Jos Digivisio olisi se toimija, tulisi sen löytää oma olomuotonsa myöhemmässä vaiheessa, sillä toistaiseksi kyseessä on hanke.
 • Kolehmainen: Digivion oikeushenkilöasemaa käsitellään seuraavassa yleiskokouksessa ja kesään mennessä saadaan jonkinlainen päätös.
  • Digivisio on korkeakoulujen hanke, mutta yhteensopivuus muiden koulutusasteiden kanssa huomioitava. Esimerkiksi OPI-viitearkkitehtuuria on tarkoitus kehittää Digivisiossa, ja tähän tulossa ehdotus KOOTuelta. Korkeakoulujen tietomallli, joka pitää laajasti asioita sisällä, myös talous ja hallinto opintoasioiden lisäksi.
  • Tällä hetkellä keskusteluissa Digivision visio, ja mitä hankkeessa edistetään vuoden 2024 jälkeen.
 • Haapamäki: Mikä muuttuu CBS-hankkeen myötä, mitkä ovat konkreettiset lopputulemat? Mitä erilaista nykytilaan verrattuna on hankkeen lopussa?
  • Rissanen: Pienimmillään EMREXissä mukana vähintään yksi Baltian maa. Isoimmillaan toivoisin, että vuonna 2024 pilotoitaisiin myös toisen asteen tutkintotietoja EMREXin kautta. Single Digital Gatewayn (SDG) vaatimuksia peilaten, näkisin, että kaikki opintosuoritustiedot voitaisiin pilotoinnin perusteella näyttää laajemmin. Tähän toki liittyy myös tunnistautumiseen liittyvät aspektit.
 • Haapamäki: Tunnistautuminen tunnistettu nykyisen EMREXin ongelmakohdaksi. DVV:n ja VM:n valmistelema kotimainen ratkaisu on lykkääntynyt, ja eIDASissa etenee DC4EU:n kautta. Mikä on suhde tähän tunnistautumiseen?
  • Rissanen: Suomen oma lompakko (suomi.fi-lompakko)  ei edennyt tälllä hallituskaudella. Kun rahoitusasioista saadaan selvyys, niin samaan tiimiin kuin missä itse olen, tulee näillä näkymin virkahenkilö, joka vastaa kokonaisuudesta. Ongelma on tunnistettu. 
  • Rissanen: Marraskuussa tulossa CBDS-hankkeen tilaisuus Kööpenhaminassa, johon saa osallistua. Tässä yhteydessä tullaan muun muassa julkaisemaan hankkeen käsikirja.


4. Opettajarekisterin määrittelytyö, Jukka Kohtanen, Opetushallitus

 • Kommenttipuheenvuoro: VIRTA-opettajatiedot ja niiden hyödyntäminen, Aino-Kaisa Ellfolk, CSC 
 • Kokonaisuutta ei käsitelty tässä kokouksessa.


5. Jatkuvan oppimisen tarjottimen integrointi VIRTA-opintotietopalveluun, Leena Latva-Rasku, Digivisio LIITE

 • Latva-Rasku kertoi Digivision jatkuvan ja joustavan oppimisen Tarjottimen integroinnista VIRTA-opintotietopalveluun esityksen mukaisesti.
  • Tammikuun OPTIETORin kokouksessa käytiin läpi VIRTAan liittyvää lainsäädäntöä ja Digivision Tarjottimen tietotarpeita.
   • Edellisen kokouksen jälkeen on keskitytty erityisesti rekisterinpitäjyyteen sekä tiedonluovuttamiseen liittyviin teemoihin, sekä tietojen luovutuksen lakiperusteisiin.
 • VIRTA-Tarjotin-tiedonluovutukseen liittyy erillaisia ohjeistuksia, jotka korkeakoulut rekisterinpitäjinä tulevat antamaan CSC:lle. 
  • Korkeakoulujen tulee aikanaan ohjeistaa Tarjotinta, miten henkilötietoja käsitellään.
 • VIRTAn osalta Tarjottimelle halutaan opinto-, läsnäolo- ja opiskeluoikeustiedot.
  • Edellä mainituilla tiedoilla tuetaan korkeakoulujen lakisääteisen tehtävän suorittamista.
 • Tieton luovuttaminen Tarjottimelle perustuu oppijan suostumukseen (GDPR:n artikla 6), jonka hän voi halutessaan myös perua.
  • Tietoja ei luovuteta Tarjottimen ulkopuolelle.

Ehdotetut jatkoaskeleet:

 1. Päätös VIRTA-tietojen käytön mahdollistamisesta Opin.fi-palvelussa ja toimeksianto CSC:lle jatkaa teknisen käyttöyhteyden valmistelua yhteistyössä Digivision kanssa
 2. Päätös toimeksiantoprosessista
  • OPTIETOR antaa CSC :lle toimeksiannon käynnistää toimeksiantoprosessi jokaisen korkeakoulun kanssa
   • Polamk ja MPKK huomioitava OKM:n hallinnonalan ulkopuolisina korkeakouluina

Tarjottimen toimeksiantoluonnos

  • Jokainen korkeakoulu antaa erillisen kirjallisen toimeksiannon CSC:lle.
   • Jokaisen korkeakoulun tulee myös päivittää rekisteriselosteensa, että rekisteristä luovutetaan tietoja Tarjottimelle edellä mainittuun korkeakoulujen lakisääteiseen tehtävään liittyen.
   • Digivision tulee tehdä erillinen sopimus jokaisen Tarjotinta käyttävän korkeakoulun kanssa.
  • Toimeksiantoluonnoksessa on kuvattu muun muassa ketkä toimivat VIRTAssa ja Tarjottimella rekisterinpitäjinä. Lisäksi on mainittuna muun muassa kuka vastaa henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksesta jne.
  • Mitä tietoja Tarjottimelle haetaan ja mihin tietoja käytetään?
   • Kuten Latva-Rasku jo aiemmin mainitsi, tietojen luovutus perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklaan 6, eli suostumukseen.
 • Latva-Rasku: Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa ei ole tunnistettu sellaisia juridisia asioita, etteikö tietojen luovuttaminen olisi lainmukaista. 
  • Haapamäki: Juuri näin. Jo aiemmassa VIRTA-opintotietopalvelua koskevassa laissa (1058/1998) on tunnistettu tietojen luovutus. Kyseisen lain perusteluissa olevat tekstit tietojen luovutuksesta kuvaavat lainsäätäjän tahtotilaa Virta-tietovarannon osalta.


Keskustelu

 • Immonen: Olette saaneet läpi vaikeita asioita. Aiemmin haasteita on syntynyt, koska korkeakoulut tulkittsevat lakeja eri tavalla. Onko teillä jonkun muun validoima keskustelu lainsäädännön osalta, ettei kaikkien korkeakoulujen tarvitse käydä samaa (lakien) tulkintaa uudestaan? 
  • Latva-Rasku: Olemme OKM:n kanssa käyneet keskustelua aiheeseen liittyen, eli tähän ei tarvitse jäädä jumiin.
 • Widgrén-Sallinen: Jokaiselle korkeakoululle lähtee oma toimeksianto? Koulutuksen järjestäjien tietosuojavastaavilla voi olla aika tiukat vaatimukset.
   • Latva-Rasku: Jokainen korkeakoulu saa "saman paketin" eli toimeksiannon, pyynnön ohjeistaa henkilötietojen käsittelystä sekä vaadittavista suojaustoimista ja niin edelleen.
  • Missä aikaikkunassa asioiden tulee tapahtua?
   • Latva-Rasku: Digivisiolla on vielä pari käsittelyä edessä. Ensin Digivision ohjausryhmä ja sitten yleiskokous. Korkeakouluilta odotetaan toimenpiteitä huhti-toukokuun vaiheessa. Korkeakouluja tullaan varoittamaan etukäteen, jotta voitte varautua tulevaan.
 • Majamäki: Toimeksiantoluonnoksessa oli maininta, että kun VIRTA-tiedot avataan Tarjottimelle, niin korkeakoulujen tulee rekisterinpitäjänä ohjeistaa CSC:tä vaadittavista suojaustoimista ja henkilötietojen käsittelystä. Tämä on tunnistettu aiheeksi, johon tulee palata laajemminkin. 
 • Haapamäki chatissa: Hallituksen esitys, jossa VIRTA lisättiin opinto- ja tutkintorekisterilakiin https://www.edilex.fi/he/fi20120044.pdf
 • Haapamäki: Miten nämä opiskelijat, jotka eivät ole missään korkeakoulussa kirjoilla? Miten nämä tiedot saadaan linkitettyä oppijaan?
  • Latva-Rasku: On tavoitteena muodostaa yhteisrekisteri, jolloin korkeakoulut yhteisrekisterinpitäjinä vastaavat tällaisten oppijoiden tiedoista. Tullaan sopimaan tarkemmin, mihin oppija voi olla yhteydessä tietoihin liittyen. 
 • Esityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
 • Haapamäki: Toivoisin tilannekatsausta valmistelun edistymisen osalta seuraavaan OPTIETORin kokoukseen.
  • Latva-Rasku: Asia ok.

Päätös: Ehdotetut jatkoaskeleet hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 1. Mahdollistetaan VIRTA-tietojen käyttö Opin.fi-palvelussa siten, että tiedot luovutetaan suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta oppijan suostumuksella. Päätös poikkeaa Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän päätöksestä 49/2018, jossa ensisijaiseksi tietojenluovutuskanavaksi linjattiin Opetushallituksen opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu. OPH ei kehitä nykyiseen suostumuksenhallinnan pilottiratkaisuun perustuvia integraatioita ja tuleva ratkaisun toteutusaikataulu ei vastaa Opin.fi-palvelun tarpeita. Annettiin lisäksi toimeksianto CSC:lle jatkaa teknisen käyttöyhteyden valmistelua yhteistyössä Digivision kanssa. 
 2. Annettiin CSC:lle toimeksianto käynnistää toimeksiantoprosessi jokaisen korkeakoulun kanssa.


TAUKO klo 10.20-10.30


6. VIRTA-Digivisio esiselvityksen tilannekatsaus (liite 1) ja sidosryhmäkyselyn luonnos (liite 2), Leena Latva-Rasku, Digivisio ja Aino-Kaisa Ellfolk, CSC  LIITE 1, LIITE 2

 • Ellfolk ja Latva-Rasku esittelivät VIRTA-Digivio esiselvitystyötä ja sidosryhmäkyselyn luonnosta liitteiden mukaisesti.
 • Tilannekatsaus VIRTA-Divisio esiselvitystyön osalta.
  • Tavoitteena on kuvata mahdolliset skenaariot VIRTA-opintotietopalvelun korvaamiseksi.
  • Alustava tavoite työn valmistumiselle on 5/2023.
 • Sidosryhmäkyselyn vastaanottajina korkeakoulut ja VIRTA-tiedonhyödyntäjät
  • Kysely on lähdössä korkeakouluille tällä viikolla, vastausaikaa kolme viikkoa. 
  • Johdannossa kuvataan taustaa työlle ja Digivisiolle, koska kaikille tiedonhyödyntäjille ei ole välttämättä selvää, miksi työtä tehdään.
  • Kyselyn tuloksia ja ratkaisuvaihtoehtoja käydään läpi erillisessä webinaarissa 14.4. sidosryhmäkyselyn saajien kanssa.
  • Kyselyn lisäksi joitakin sidosryhmiä tullaan kuulemaan erillisissä työpajoissa. Näistä sidosryhmistä mainittakoon muun muassa kokonaisarkkitehtuuriryhmä, KA SIG, ja Opetushallitus.


Keskustelu

 • Riihimaa: Sidosryhmäkyselyyn liittyen: AAPAlla oli kokous muutama viikko sitten, jolloin asiaa lähestyttiin nopeasti. Kokouksia ei ole tulossa lähiviikkoina, jonka vuoksi kuulemisen järjestäminen on hankalaa. 
  • Ellfolk: olisiko mahdollista järjestää erillinen tapaaminen?
  • Latva-Rasku: Asiasta jo keskusteltu Digivision sisällä, ja niin AAPAan kuin muihinkin verkostoihin tullaan olemaan yhteydessä lähiviikkoina.
 • Immonen: Olen Fucion edustaja, konsortiot eivät esimerkiksi päätä korkeakoulujen tietoarkkitehtuurista, vaan tämä on hyvä käydä kunnolla läpi Aapassa ja Fuciossa.
 • Kantola: OHA-foorumien yhteinen kokous järjestetään 15.3 ja sinne on pyydetty Digivision esitystä. Jos mahdollista, niin tässä yhteydessä voisi käsitellä aihetta.
  • Kolehmainen: Digivisiolta tulossa esitys tilaisuuteen, jonka joko minä tai Matti Riihimäki tullaan pitämään. Digivisiossa on tulossa ICT-puolen webinaareja, joissa voidaan myös sivuta asiaa. 
 • Eerola: Sidosryhmäkyselyn kysymykseen 2 liittyen. Voisi olla enemmän esimerkkejä mainittuna esimerkiksi drop down -valikossa. Tämän lisäksi voisi olla avoin kysymys: "jotakin muuta tms."
  • Ellfolk: tämä kysymys menee vain tiedonhyödyntäjille.
  • Eerola: Eivätkö korkeakoulut ole VIRTAn tiedonhyödyntäjiä? Jos korkeakouluilta toivotaan kommentteja jossain muussa kohdassa, niin sinne enemmän esimerkkejä.
   • Ellfolk: Periaatteessa kyllä, mutta tässä tarkoitetaan muita kuin korkeakouluja. Korkeakoulut voivat vastata kysymyksessä 7.
  • Haapamäki: Alunperin kysymys oli laajempi, ja silloin pohdittiin, että jos halutaan VIRTA-tiedoista kysyä, niin pitäisi pohtia myös Digivision tarpeita. 
   • Eerola: Jos tulee liian laaja kysymys ja menee Digivision tontille, niin eikö se ole kyselyn idea? Tuntuu, että tässä tehdään asioita kahdessa eri siilossa samoja asioita. 
 • Widgrén-Sallinen: Koen, kuin Eerola, että korkeakoulut ovat tiedonhyödyntäjiä. Ehkä tietoa rikastetaan korkeakoulun päässä käyttöä varten.
  • Saman tiedon pitää olla mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä.
  • Kysely on hyvä, mutta onko se tehty liian yleisellä tasolla? Ettei vastauksia tulisi vain yhdeltä henkilöltä organisaatiosta, vaan saataisiin laajempi, koko korkeakoulun näkemys.
  • Haapamäki: Viime vuonna Digivisiossa on tehty tiedolla johtamisen selvitys, tarkoitus ettei nyt kysytä uudelleen samoja asioita. Alkuun voisi kertoa että haetaan korkeakouluilta VIRTAn tiedontuotantonäkökulmaa eikä niinkään tiedon hyödyntämisen näkökulmaa.
 • Immonen: En usko, että Fucio haluaa tälläisessä muodossa vastata kyselyyn. Kaikki korkeakoulujen VIRTA-yhteyshenkilöt eivät ole välttämättä kiinni Digivision strategisella tasolla. Miten nämä ovat linjassa AAPAn ja FUCIOn tavoitteiden kanssa?
 • Riihimaa: Pitäisi kannustaa, että korkeakouluissa olisi ryhmä, joka vastaisi kyselyyn, eikä yksittäisiä vastauksia. Aapasta ja Fuciosta tulee kapea näkymä. Alkuun voisi lisätä kappaleen mitä on jo tehty, ja mihin tällä kyselyllä pyritään.
 • Ellfolk: Kyselyyn vastataan organisaatiotasolla, ja osoitetiedot ovat vain lisätietojen kysymistä varten. Kysely on menossa korkeakouluille Digivision yhteistyöverkoston kautta.
  • Tuleeko kysymys 2 myös korkeakouluille, vai lisätäänkö tieto, ettei tässä kyselyssä keskitytä tietosisällölliseen laajuuteen, sillä sitä selvitetty muilla kyselyillä aikaisemmin. 
  • Kolehmainen: Kokisin, että vaikka asiaa on aiemminkin kysytty, niin voisi olla näkyvillä, sillä vastausjoukko saattaa olla laajempi kuin aiemmin.
  • Ellfolk: Laittaisin erikseen kysymyksen korkeakouluille ja siihen esimerkkejä. 
  • Haapamäki: olisi siis kysymykset 2 a ja 2 b.
 • Majamäki: Mistä puhutaan, kun puhutaan VIRTAsta? Nykyään etujoukoissa viranomaistietotarpeet, onko jatkossakin näin vai Digivision tietoallas? 
 • Helmi: Mietin uraseurantakyselyä, jossa tarvitaan esimerkiksi sähköpostiosoitetta. Saisiko nämä jatkossa VIRTAsta, ettei niitä tarvitse aina kysyä erikseen?
 • Ellfolk: Kysely on tarkoitettu VIRTA-tiedonhyödyntäjille ja korkeakouluille (tiedontuottajina)
  • Muita sidosryhmiä, kuten AAPA  ja Fucio jne kuullaan muulla tavalla 
 • Immonen chatista: Tätä voi ajatella bottom-up (kuten nyt) tai sitten top-down  (esim. FUCIO-AAPA). Molempia varmaan tarvitaan kysymykseen "korvaako tämä Virran?"


7. VIRTA-ajankohtaiskatsaus, Helena Majamäki, CSC ja Kimmo Rautio, CSC  LIITE

 • Rautio kävi läpi ajankohtaiset asiat sisältäen tietomallilaajennukset ja henkilötietojen käsittelyn.
 • Päätösasiana Valviran uuden pätevyyskoodin lisääminen VIRTAan EU/ETA-alueen ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden osalta
 • Majamäki kävi läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistamista  VIRTA-opintotietopalvelussa. 
  • Nykytila:
   • CSC:n ja korkeakoulujen välillä ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelyn ja suojaustoimien osalta VIRTAn liittyen 
   • CSC:n ja OKM:n välillä on KTPO-sopimus, joka sisältää sen että CSC toimii VIRTAn teknisenä ylläpitäjänä. Tämän sopimuksen liitteenä on henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus.
  • Kehittämistarve:
   • Kukin korkeakoulu ohjeistaisi samansisältöisesti CSC:tä henkilötietojen käsittelyssä VIRTAn osalta. 
   • Tarvittaisiin tämän vuoden aikana ohjeistus, eli työn pitäisi olla valmis kun Tarjotin alkaisi käytännössä hyödyntää VIRTA-tietoja.
   • OPTIETRORille kysymys: Miten asian valmistelun suhteen edettäisiin? 
    • Voisiko olla niin sanotut vastuukorkeakoulut, jotka valmistelisivat asiaa yhdessä CSC:n kanssa?
     • Kandipalautteen puolella korkeakoulut ovat vastaavanlaisen ohjeistuksen antaneet CSC:lle. 
     • Työryhmässä olisi muutaman korkeakoulun edustajat, jotka valmistelivat asiaa.


Keskustelu

 • Widgrén-Sallinen: Majamäen ehdotus on hyvä. OHA-foorumien kokoukset tulossa ensi viikolla, viedään tämä tiedoksi myös sinne. 
  • Pylkkönen: CSC:ltä tulossa kokoukseen perinteinen tilannekatsaus, otetaan esille siinä.
 • Haapamäki: Helenan ehdotus on hyvä.  Käydään asiaa läpi ensi viikolla OHA-foorumissa 
 • Riihimaa: Voisiko ohjeistus olla korkeakoulujen CSC:n välisen puitesopimuksen liitteenä?
  • Majamäki: Hyvä nosto, tehtäisiin ns. nolla sopimus, joka voitaisiin liittää osaksi puitesopimusta.
 • Kantola: Omassa korkeakoulussa tehty pilottina, mutta tietosuojavastaavat vaativat, että VIRTA ja muut pitää huomioida, ettei tehdä päällekkäistä työtä vaan voitaiisin keskitetysti edistää asioita.
 • Haapamäki: Hyväksytään koodistoon lisäys esityksen mukaisesti. Kiitos valmistelusta.

Päätös: Lisätään VIRTA-opintotietopalvelun koodistoon uusi pätevyyskoodi (EU/ETA-alueen ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneet) esityksen mukaisesti.


8. Muut asiat / tiedoksi


Keskustelu (osaamiskokonaisuuksien määritteleminen)

 • Haapamäki: Onko evästyksiä, miten olemassaolevia ryhmiä kannattaisi tässä hyödyntää?
  • Widgrén-Sallinen: KOOTukea voisi hyödyntää enemmänkin, kun katsovat asioita laajemmalla näkökulmalla. Pyyntö oli tullut vasta perjantaina, nopea aikataulu kun ehdotukset jo tänään.
  • Riihimaa: Moniammatillinen näkökulma huomioitava eli käytännössä Synergiaryhmän rooli. Ryhmässä laajempi ja operatiivisempi porukka, voidaan syventää joitain kysymyksiä, mutta aikataulut kuitenkin huomioitava, ei tapahdu viikossa eikä kahdessa.
  • Haapamäki: KOOTuen ja Synergian hyödyntäminen isoin asia tässä yhteydessä. 


9. Seuraava kokous

 • Seuraava kokous 17.4.2023 klo 9.00-12.00.


9. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.
 • No labels