Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto (varsinaisen jäsenen tilalla)
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus ESTE
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Eeva Polvi, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jukka Kohtanen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


PÄÄTÖSASIALISTA (LUONNOS)

3. Tietosuoja-asetuksen vaikutus korkeakoulujen tietovarantoon

(48) Korkeakoulut ohjeistavat ministeriötä toimimaan 5.9.2018 esillä olleen esityksen mukaisena (liite 3, 5.9.2018). Mikäli hallituksen esityksen (eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta) mukainen lakimuutos ei tulisi voimaan, annetaan CSC:lle tehtäväksi tuoda asia uudelleen käsiteltäväksi Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksessa toukokuussa 2019.

5. VIRTA-integraatiot ja KOSKI-palvelu

(49) Jatkossa muiden kuin viranomaistoimijoiden suoria VIRTA-integraatioita ei kehitetä, vaan ne ohjataan hyödyntämään opetushallituksen ylläpitämää opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelua. Uudet viranomaistietotarpeet toteutetaan ensisijaisesti opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta, ellei viranomaisen tietotarpeesta muuta johdu. Tämä päätös korvaa päätöksen 14 (13.9.2017).


Keskustelumuistio (LUONNOS)

Asialista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (liite 1)
Polvi esittelee

3. Tietosuoja-asetuksen vaikutus korkeakoulujen tietovarantoon

 • Jatketaan asian käsittelyä edellisen kokouksen päätöksen pohjalta (liite 2)

4. Jatkuva oppiminen ja sen eri ulottuvuudet VIRTA-opintotietopalvelun näkökulmasta (liite 3)

Majamäki esittelee

5. VIRTA-integraatiot ja KOSKI-palvelu (liite 4)

Kohtanen esittelee

6. VIRTA-ajankohtaista (liite 5)


7. Muut asiat

 • Tiedonhallintalain lausunnot: kooste verkostoissa hyödynnettäväksi (liite 6)

8. Seuraava kokous 29.11.2018 klo 12-15


9. Kokouksen päättäminen


Tapahtumia

Naapuriryhmien kokousagendoja


Siirtyminen yhteiselle lounaalle Tieteiden talolle
 • No labels