Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 2018/6

 • Aika: keskiviikko 24.10.2018 klo 10-12
 • Paikka: Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki)
 • Kokousmerkintä, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/XLFSB
 • Etäosallistuminen myös mahdollista CSC:n AC-huoneessa: http://connect.funet.fi/kootuki
 • Kokouksen jälkeen yhteiskokouksen Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kanssa klo 13-15
 • Ilmoitattehan mahdollisesta esteestä, etäosallistumisesta sekä erityisruokavalioista viimeistään 17.10.2018: Mari Pihamaa, ät csc.fi

Muistio

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

Widgrén-Sallinen avasi kokouksen klo 10:03. Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Päätettiin että katselmoidaan yhteistyöalueen käyttö- ja päivitysoikeuksellisten ryhmäläisten lista ensimmäistä kertaa tämän kokouksen muistioluonnoksen katselmoinnin yhteydessä.

3. Viitearkkitehtuurityön jatkaminen

Lara Anastasiou esitteli (esitys liitteenä)

 • Viitearkkitehtuurityön suunnitelma ja viestintä: https://wiki.eduuni.fi/x/LbFSB
 • Tarkennettu ehdotus viitearkkitehtuurin päivitystarpeesta ja -työstä mm. Synergiaryhmän työstön pohjalta
 • Kuvattu jatkuvan ja joustavan oppimisen sykli, johon viitearkkitehtuurin prosessit ripustettaisiin
  • Todettiin että eri polkuja on eri pituisia ja eri kohderyhmittäin
  • Tulisi kuvata syötteet ja ulostulot eri prosesseista
  • Nykyisiä viitearkkitehtuurin prosessien nimiä ja sisältöjä päivitetään tarvittaessa
 • Viitearkkitehtuurityö jatkuu 21-22.11. Synergian työpajassa, jonka tuloksiin palataan seuraavassa KOOTuen kokouksessa.

4. Synergiaryhmän ajankohtaiset

Ekholm esitteli

5.KOOTuki-ryhmän edustus Haka-luottamusverkoston ohjausryhmässä

Käytiin lähetekeskusteltu KOOTuki-ryhmän edustuksesta Haka-luottamusverkoston ohjausryhmässä Janne Santalan väistyessä. Nähtiin tärkeänä, että luottamusverkoston ohjausryhmässä on loppukäyttäjien edustajia sekä tutkimuksen että opetuksen näkökulmista.

Haka-ohjausryhmän tehtävät ja nykyinen kokoonpano on kuvattu sivulla https://wiki.eduuni.fi/display/HakaOR/Home

Päätettiin pyytää taustaverkostoiltaan ehdotuksia yhteistyöryhmän nimittämäksi edustajaksi Haka-luottamusverkoston ohjausryhmässä Janne Santalan väistyessä. KOOTuki päättää edustajastaan seuraavassa 3.12. kokouksessaan jäsenten kokoamien ehdotusten pohjalta. Haka-luottamusverkoston ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 4.12.

6. Muut esille tulevat asiat

7. Seuraava kokous

 • Seuraava kokous 3.12.2018 maanantaina kello 10-13 Metropolian Bulevardin tiloissa
 • Sovittiin seuraavat KOOTuen kokoukset keväälle 2019
  • perjantai 8.2. klo 10:15-12:30
  • tiistai 2.4. klo 10:15-12:30 
  • tiistai 14.5. klo 10:15-12.30
 • Tavoitteena järjestää yhteiskokous OPTIETORin kanssa myös keväällä 2019
 • Tiedoksi myös Synergian kevään 2019 etäkokoukset ja työpajat alustavasti:
  • työpaja ma-ti 21.-22.1.
  • etäkokous to 21.2. klo 13-15
  • etäkokous ma 18.3. klo 10-12
  • etäkokous tai työpaja ma 15.4. klo 13-15
  • työpaja kevätseminaarissa toukokuussa
  • etäkokous  ma 10.6. klo 10-12

8. Tiedoksi

9. Kokouksen päättäminen

Widgrén-Sallinen päätti kokouksen klo 11:58.

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja

Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja

Tapio Ekholm, Synergiaryhmä

Marko Forssell, Digi-peda-ryhmä, Centria-ammattikorkeakoulu ESTE

Erja Nokkanen, Opetushallitus ESTE

Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto

Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto

Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada

Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto

Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä 

Merja Väistö, Opetushallitus

Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu

Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy , sihteeri

Asiantuntijat

Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Marko Borodavkin, AMK-OHA 

Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE

Laura Pellikka, OHA-forum 

Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE

Jaakko Riihimaa, AAPA

Ari Rouvari, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Teemu Seesto, FUCIO

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 2018-10-24 KOOTuki OPI-viitearkkitehtuuri.pptx Oct 23, 2018 by Lara Anastasiou
Microsoft Powerpoint Presentation 2018-10-24 KOOTuki Tiedonhallintalain luonnoksesta kommentoitua.pptx Oct 24, 2018 by Antti Mäki


 • No labels